top of page
Heden ESK forår 2019-6_edited.jpg

Engelsk setter klubs vandrepræmier

Generelle betingelser

 

 • Pokalerne/præmierne tilhører ESK i Danmark og vinderne er, indtil pokalen er vundet til ejendom, ansvarlige overfor klubben.
   

 • Ingen af ovennævnte pokaler/præmier må udføres af Danmark, medmindre at de er vundet til ejendom. I tilfælde af en udenlandsk vinder, indgraveres af ESK efter proportionerne og ESK opbevarer pokalen.
   

 • Såvel ejer som fører skal være medlem af Engelsk Setter Klub i Danmark for at kunne modtage pokalen.
   

 • Pointpokalerne uddeles ved slutningen af ESKs generalforsamling på hovedprøven.
   

 • Indgravering foretages af ESK.
   

 • Er årstallet ikke nævnt, er pokalen ikke uddelt dette år.
   

 • Præmieringer opnået på udenlandske prøver, der kan sidestilles med danske prøver, kan medregnes ved opgørelse af pointpokalerne. Opmærksomheden henledes på ejers medlemskab af ESK – jf. proportionerne.
   

 • ESKs efterårsvinderklasse er sidestillet med ESKs forårsvinderklasse. Hvor udstillingspræmieringer er nævnt, sidestilles disse med Excellent = 1. præmie og VG = 2. præmie.
   

 • Pokalen/præmien afleveres til klubbens gravør eller klubbens pokalforvalter henholdsvis den 1. februar for forårspokalerne og den 1. august for efterårspokalerne det følgende år, hvis ikke andet er anført under pokalen.
   

 • Apporteringspokalerne afleveres jævnfør de aftaler, der er indgået

bottom of page