Nekrologer

Billede 055.jpg

Vagner Dahl er gået bort

Vort mangeårige medlem Vagner Dahl er død.  Begravelsen finder sted torsdag 2. december Kl. 11.00

i Kastrup Kirke, Sankt Clemens vej 63

4760 Vordingborg.  Ære være Vagner Dahls’ minde

Billede 055.jpg

Nekrolog Steen Boilesen.

Lørdag d. 23. oktober gik vores mangeårige og trofaste medlem, Steen Boilesen, bort.

Steen har været medlem af Engelsk Setter Klub siden slutningen af 60’erne.

Den første gang vi mødte Anni og Steen Boilesen, var på en familiedag ved Birksø i ca. 1970.

Han havde på daværende tidspunkt, en ur og brille forretning i Sunds.

Vi begyngte at træne hund sammen, det blev til en del fremover. Det udviklede sig til et langt og godt venskab.

De var herlige mennesker begge to, de var begge meget interesseret i den engelske setter.

Vi tog sammen afsted til hovedprøven i mange år.

I 70’erne var der mange hunde i Herning området, på den lokale prøve deltog op til 40 engelske hunde, og Steen var med hvergang. Så det var en brag af en prøve. Det var næsten en svære prøve end en hovedprøve.

Steen var med i den første bestyrelse, da vi startede Herning Jagtcenter i Ørre.

I 1977 startede vi kennel Sikas, vi var fem venner om kennelen, Steen var kasserer og ordførende overfor DKK. Vi havde store planer, men de var åbenbart for store, efter 10-15 år var der kun Steen og mig tilbage.

Den hund jeg husker bedst af Steens hunde, er Billy Boy, en amerikansk import. Han fik den præmieret både i UK og AK og deltog i VK med den, Jagtlig havde han meget ud af den.

De flyttede senere til Rødekro, hvor han arrangerede kennelprøver på Kromandens jagtarealer.

Eftr nogle år flyttede de tilbage til Midtjylland – Silkeborg.

Vi var hvert eneste år på jagt sammen, Steen var jo altid en lun fyr at være sammen.

Efter flytningen til Silkeborg blev han og hunden morgenbader.

Steen blev alene i 2000, da Anni måtte give op for kræften.

Vi holdt stadig forbindelsen, ved flere lejligheder hvert år, flere gange på jagt, forskellige steder rundt omkring i Jylland,

Tilsidst noget meget vigtigt, i alle årene har først Anni og siden Steen passet graveringen af alle ESK´s pokaler og mange jagtforeningers pokaler.

I 2015 fik Steen velfortjent tildelt Engelsk setter Klubs æresplaquette i sølv.

Kræften var flere gange ude efter Steen, men han var altid positiv og kom over det, og kom med på jagt. Jagten tændte lys i hans øjne.

Men til sidst måtte han gi op.


Steen var en man altid kunne regne med.


ÆRET VÆRE STEEN BOILESENS MINDE.

Knud Overgaard

Billede 055.jpg

Steen Boilesen er gået bort

Vort mangeårige medlem og klubbens trofaste guldsmede og gravør, Steen Boilesen er gået bort 23.10. Begravelsen finder sted  torsdag 4. november kl. 13.00 fra Mariehøj Kirke, Vestre Alle 9, Silkeborg.  Mindeord vil blive publiceret på klubbens hjemmeside.  Engelsk Setter Klub i Danmark lyser fred over Steen Boilesens minde.

Billede 055.jpg

Nekrolog Hanne Hauge

Nekrolog

Hanne Hauge, Næstved

Tirsdag den 24. august sov et mangeårigt medlem af Engelsk Setter Klub i Danmark stille ind efter kort tids sygdom. Hanne Hauge blev 88 år.


Hanne har i en lang periode været et meget engageret medlem af ESK og deltog aktivt i de fleste aktiviteter på Sjælland.


En af Hanne Hauges spidskompetencer var arbejdet med apportdressuren. Mange hundeførere har igennem årene søgt Hanne Hauges hjælp, når de ikke selv har kunnet få det til at fungere. Resultatet udeblev aldrig, og efterfølgende blev hunden en rigtig god apportør.


Igennem alle disse år har Hanne også været en meget ivrig deltager på markprøver og udstillinger, hvor hun har ført sine hunde frem til fornemme resultater på mark og bænk. Bedst huskes nok Ørslevgårdens Brit, som hun opnåede flere vinderklasseplaceringer med.


Æret være Hanne Hauges minde

Engelsk Setter Klub i Danmark.

Billede 055.jpg

Ove Madsen er ikke mere. Han døde den 6. marts.

Nekrolog

Ove Madsen er ikke mere. Han døde den 6. marts.

En god uges tid før sin død ringede Ove til mig og meddelte mig, at nu skulle vi snart have en træningstur sammen i marken. Han var sengeliggende, da vi talte sammen. Havde faktisk været syg i en længere periode. Men typisk for Ove var han sikker på, at han snart var på benene igen.

På trods af, at skæbnen ville, at han mere end én gang blev ramt af den ufattelige sorg, som det er at miste et barn, bevarede han udadtil et optimistisk og lyst livssyn.

Ove værdsatte først og fremmest livet med sin familie, men i næste række kom jagten og arbejdet med de stående jagthunde.

Han var født i Salling i 1938 og opvokset samme sted. I ordets allerbedste betydning var han ”bondefødt”, og måske derfor var naturen og jagten helt fra hans tidligste barndom en markant del af hans liv.

I 1979 flyttede han med sin familie til Assens på Fyn, hvor han hurtigt engagerede sig i jagt- og hundearbejde.

Han blev medlem af Gamtofte Jagtforening, og han blev et yderst engageret medlem af Korthaarklubbens fynske aktivgruppe.

Det bør i den sammenhæng også nævnes, at han i en årrække sad i Korthaarklubbens bestyrelse. Han blev som tak for sin indsat i denne klub tildelt Korthaarklubbens ”Guldhund”.

Et markant højdepunkt i Oves lange karriere med korthår oprandt i 2000, da han blev Danmarksmester med Engdragets Eno.

Fra 2008 blev den engelske setter Oves foretrukne jagthund. I Engelsk Setter Klub blev han også hurtigt et afholdt og værdsat medlem. Han deltog næsten konsekvent i alle aktiviteter. Hans første engelske setter Heegaards Granit blev hurtigt klar til vinderklasse, men Ove mente, at den havde kvaliteter til de helt store vidder, og den blev afhændet til norsk ejer.

For Ove var det helt selvfølgeligt, at enhver jagthund skulle være en effektiv efterskudshund. Alle hans hunde blev skolet til effektive apportører.

Udover hans egne hunde er det et betragteligt antal ”fremmede” hunde, som har gennemgået ”dressur- og apportskole” hos Ove.

Hvis man har effektive apporterende hunde, bliver man også hurtigt efterspurgt på små som store jagter. Antallet af vildt, som Oves hunde har apporteret på jagter over det meste af Fyn, skal tælles i mange tusinder.

Oves jagtmetier omfattede andet end jagthunde. Han har haft ansvaret for pasning og pleje af mange jagtterræner. Ligesom opdræt af fasaner og agerhøns indgik i hans travle hverdag.

Vi vil savne Ove på jagter, træningspladser og prøveterræner. Vi kommer til at mangle hans hjælpsomhed og gode humør.

Vore varmeste tanker sender vi Birthe.

Æret være Oves minde.

Harris Jensen

Billede 055.jpg

Nekrolog over Ove Madsen

Nekrolog over Ove Madsen

Lørdag d. 6./3. 2021 sov et af ESK’s fynske medlemmer stille ind. Det drejer sig om Ove Madsen.

Ove kom ind i Engelsk Setter Klub i 2012, efter i mange år at have høstet store resultater med sine tyske korthår. Ove faldt ret hurtigt til i klubben og deltog på rigtig mange af vore arrangementer. Altid med godt humør og kvikke bemærkninger.


Ove var først og fremmest en ivrig jæger, og hans hunde bar præg deraf. Altid dygtige apportører, som blev brugt flittigt, både på jagt for Ove, men også som apportører på større selskabsjagter. Han vandt i en årrække den Fynske apporteringspokal og var derfor en selvskreven deltager for klubben ved den fynske racedyst, hvor han ofte høstede maximum point.


Ove var aktiv selv da helbredet begyndte at svigte, og vil blive savnet ved fremtidige arrangementer, både lokale her på Fyn, og ved arrangementer i ESK’s regi.


Æret være Ove Madsens minde.

På bestyrelsens vegne

Anders Varming

Billede 055.jpg

Den 23. marts sov Kurt Kjærsgaard, et mange årig medlem af ESK stille ind

Den 23. marts sov Kurt Kjærsgaard, et mange årig medlem af ESK stille ind.

Kurt har været medlem af ESK siden 1976.

Kurt har altid haft stor passion for jagt med den stående hund,  Bretonen og den Engelsk Setter har i mange år  været hans fortrukne race.

Kurt har ført flere hunde frem på mark og bænk til præmieringer.  Kurt har også i mange år været markprøvedommer og dømt et stort antal af prøver i hele Danmark. Kurt og Dorte har i flere år deltaget på hovedprøverne rundt omkring i landet.

 

Æret være Kurt Kjærsgaards minde

På vegne af ESK i Danmark

Allan Nissen

Billede 055.jpg

Mandag d. 28. januar 2019 sov vores mangeårige medlem og æresmedlem Q. Fuglsang Røge ind

Mandag d. 28. januar 2019 sov vores mangeårige medlem og æresmedlem Q. Fuglsang Røge ind.
Fuglsang Røge kunne d. 5. februar have fejret sin 95 års fødselsdag, og i en stor del af hans liv har han været medlem af Engelsk Setter Klub i Danmark. Han har siddet i Engelsk Setter Klubs bestyrelse gennem 21 år, og fra 1979 frem til 1987 var han formand for klubben, ligesom han i en periode var formand for FJD.
Fuglsang Røge førte mange hunde frem på prøve, af dem kan nævnes den svenskfødte Bianca som han førte frem til en individuel 2. vinder med CACIT ved verdensmesterskaberne i 1981. Derudover kan nævnes Kogtveds A. Sam med hvilken han opnåede mange vinderklasseplaceringer og førte frem til et Dansk Jagtchampionat i 1992. Fuglsang Røge har desuden opdrættet flere gode hunde under kennelnavnet Nordklit.
Udover at være æresmedlem i Engelsk Setter Klub har Fuglsang Røge naturligvis modtaget ESK´s Hædershorn samt sølv og guld æresplaquette.
Ære være Q. Fuglsang Røges minde.

På bestyrelsens vegne
Erling Clausen

Billede 055.jpg

Den 27. marts 2016 sov et mangeårigt medlem af engelsk setter klub Thomas Poulsen ind.

Den 27. marts 2016 sov et mangeårigt medlem af engelsk setter klub ind. Det var Thomas Poulsen fra Lindholm.  Et langt og begivenhedsrigt liv med jagt og hunde var slut.  Tom kaldt i daglig tale blev 92 år.

De sidste mange år havde han ikke selv hund, men var hele tiden levende interesseret i hvordan det gik i markprøvesporten. Han holdt sig altid orienteret om resultaterne på de store prøver.   Tom var før altid med som tilskuer i det nordjyske. Især på prøverne på Gl. Toftegård, de sidste år knap så meget, benene ville ikke helt som han ønskede. 

Når Søren og jeg førhen lige kom forbi den ”Røde Gård” i Lindholm så var vi næsten altid sikker på at rundt om køkkenbordet sad et par ”hundefolk” og fik sig en god snak om hunde og deres præstationer.   Man følte sig altid velkommen i deres gæstfrie hjem.

 Tom fik også i sin tid forklaret Søren, at når konen i huset ville have hund, så var det, der gjaldt.  Og vi fik vores første hund af ham i 1979. Den var efter Toms Cæsar og Tina. De nok bedst kendte hunde Tom havde.  Cæsar faldt efter Brejdabliks Bajads og Egon Andreassens Avi.  Cæsar blev ført på prøver og brugt i avl.  Han havde også Tina, som bl.a. vandt UK i 1971. Denne hund vi fik, lagde grunden til vores interesse i den engelske setter og de mange glæder det medførte.  Også når vi havde fået ny hund, ville han gerne lige se den på marken. For han skulle se om det var én der ville gå og om stilen var i orden – for det havde vi fynboer vist ikke meget forstand på. 

Mindernes vej er lang, når vi tænker på alle de glæder og oplevelser Tom gav Søren, mig og ikke mindst vore to drenge, som også elskede at besøge deres fars onkel Tom.

Æret være Thomas Poulsen minde

Marrit og Søren Stærkær

Billede 055.jpg

Erik Marcussen er død i en alder af 92 år.

Et langt og begivenhedsrigt  liv med jagt og hunde er forbi, Erik blev uddannet markprøvedommer i 70erne. Man var sikker på når man mødte op på de prøver hvor han dømte, så fik hunden altid en chance mere uanset hvad.
Erik rådede over meget terræn i Helberskov og omegn, han sagde aldrig nej hvis nogle spurgte om en træningstur og det foregik altid i en hyggelig atmosfære, men når man så troede at træningsturen var forbi kunne man godt tro om igen. Vi skulle hjem til Gyda for at få snitter eller æggekage, så vi kunne evaluere på dagens tur, det var et yderst gæstfrit hjem.

Erik blev placeret som nr. 3 på Dansk Jagthunde derby helt tilbage i 1964 med Hørmbakkens Githa, en hund som han talte meget om, når talen ”som altid ”drejede sig om hunde.

Æret være Erik Marcussens minde.

Jørgen Heegård & Marianne Weichenfeld

Billede 055.jpg

Tirsdag d. 28. april døde Ingemann Albrechtsen, i en alder af kun 61 år.

Tirsdag d. 28. april døde Ingemann Albrechtsen, i en alder af kun 61 år. Ingemann var gennem de sidste år alvorlig syg, men dette lod han sig ikke mærke med, han kæmpede bravt til det sidste.

Ingemann har været medlem af Engelsk Setter Klub i ca. 40 år, hvor han altid aktivt har deltaget på diverse markprøver og apporteringsprøver. Han var en meget respekteret hundeføre, han stillede altid med veldresserede hunde og førte dem på en stille og rolig måde. Selv om hans hund måske ikke havde haft det fornødne held den dag, blev Ingemann altid til det sidste og nød andres velgående hunde, altid med godt humør og en lille frisk historie. Ingemann har ført mange hunde på prøver gennem tiden, speciel her skal nævnes at han i 2014 blev 2. vinder på Dansk Jagthunde Derby med Heegårds Engo.

Hvis hundeprøver var Ingemanns store passion, var jagten endnu større og i særdeleshed sneppejagten, dog satte han også stor pris på at komme i fjeldet på rypejagt med sine Norske venner, Kurt og Hagbart. Med sin store passion for sneppejagt var Ingemann, næsten som en selvfølgelighed, fader til Skovprøven. En prøve som han virkelig har kæmpet for og sat sin præg på, med denne prøve ville Ingemann bevise at det kunne lade sig gøre at have en hund der gjorde sig på markprøver også kunne gøre sig i skoven som jagthund.

Ingemann har også gennem mange år arrangeret klitapportering ved Uggerby Strand, et arrangement som mange hundefolk har nydt hvert år i august måned. Her var det ikke bare apporteringen der var i højsæde, men mest det sociale hygge som han formåede at skabe, med hans hjemmelavede mad og en lille bjesk.

I 2010 modtog Ingemann Engelsk Setter Klubs Æresplaquette i sølv, en hæder han især fik for hans store arbejde i det Nordjyske, Skovprøven og Klitapporteringen.

En personlighed med altid godt humør og positiv tilgang til livet, han vil fremover blive meget savnet.

Æret være Ingemann Albrechtsens minde.

På vegne af Engelsk Setter Klub
Minna og Erling Clausen

Billede 055.jpg

Mandag d. 27. april døde et af vore mangeårige medlemmer Jens Balle

Mandag d. 27. april døde et af vore mangeårige medlemmer Jens Balle, som har været medlem gennem seks årtier. I daglig tale blev han altid nævnt som dyrlæge Balle, så viste alle hvem han var.

Balle var i mange år en meget anerkendt og respekteret dommer, både på mark og bænk, han dømte både herhjemme, i Skandinavien og på Kontinentet. Ikke mange dommer havde den evne, når han havde givet kritik af en hund, var ingen i tvivl om hvad denne hund indeholdt. Han var en meget positiv og afholdt dommer. Han brugte en sætning som vi aldrig glemmer, hvis hunden havde de kvaliteter som han ønskede sagde han ” Jeg lukker det ene øje og kniber det andet lidt i ”. Der fandtes ingen dommer, der kunne ”smide” en hund ud med så smuk en kritik, at føreren var mindst ligeså tilfreds med sin hund, når han tog hjem.

Balle sad gennem en årrække i Engelsk Setter Klubs bestyrelse, hvor han i en periode sad som sekretær og senere som næstformand. Senere sad han i dommerudvalget i 15 år, hvor han i en periode var formand. Her var han også meget respekteret og afholdt. Balle blev gennem mange år brugt som dirigent/ordstyre på vores generalforsamling, et job som han varetog på bedste måde.

Balle var også ivrig deltager på markprøver, her bør nævnes Dichs Mikkel, som fik mange præmieringer og placeringer i vinderklasser. Hvilket i 1986 udløste at han fik tildelt Engelsk Setter Klubs Hædershorn på vores Hovedprøve ved Stevns. Desuden modtog Engelsk Setter Klubs æresplanquette i sølv i 1975 og i 1993 fik han tildelt Engelsk Setter Klubs æresplanquette i guld.

Æret være Jens Balles minde.

På vegne af Engelsk Setter Klub
Margrethe og Martin Clausen
Minna og Erling Clausen

Billede 055.jpg

Søndag d. 16. november 2014 sov et af Engelsk Setter Klubs mangeårig medlem, Astrid Clausen, ind kun 55 år gammel.

Søndag d. 16. november 2014 sov et af Engelsk Setter Klubs mangeårig medlem, Astrid Clausen, ind kun 55 år gammel. Astrid kæmpede bravt gennem mange år med en uhelbredelig sygdom som hun til sidst tabte kampen til. På trods af Astrids svære sygdom mistede hun aldrig gnisten til at følge med i hvad der skete i hundeverdenen, lige til det sidste var hun med HP på udstilling. Astrid og HP fulgtes ad til alt, udstillinger, markprøver og hvad der ellers foregik i hundeverdenen. Astrid fulgte altid med i alt hvad der havde med engelske stående jagthunde at gøre, hvis vi i familien en gang imellem diskuterede hund eller prøve, kunne vi blot spørge Astrid, hun viste besked. Astrid var ikke selv hundefører, dette overlod hun til HP, bortset fra enkelte apporteringsprøver hvor hun overtog.  Højdepunktet for Astrid og HP var da Melsgård´s Whitney vandt Derbyet i 2012.

Astrid var i mange år ringsekretær på udstillinger ved mange af de engelske klubbers arrangementer, et hverv som blev fuld ført til punkt og prikke.

Astrid og HP var gennem mange år Engelsk Setter Klubs pokalforvalter, et hverv de varetog på bedste vis, hvis en pokal kom retur uden at være pudset ordentligt, fik man det af vide. Astrids tro følgesvend i den periode var brasso, klud samt hvide handsker, ikke en pokal kom på præmiebordet uden den skinnede.

I 2013 fik Astrid velfortjent tildelt Engelsk Setter Klubs æresplaquette i sølv for det store arbejde hun gennem tiden har gjort for Engelsk Setter Klub. Denne hæder satte Astrid meget stor pris på. 

Astrid vil blive savnet af familien, Engelsk Setter Klub samt i hele hundeverdenen.

Æret være Astrids minde. Elsket og savnet.

På vegne af Engelsk Setter Klub i Danmark, Margrethe og Martin, Minna og Erling Clausen

Billede 055.jpg

Mandag d. 5. maj 2014 døde et af engelsk setter klubs mangeårige medlemmer, Valdemar Larsen

Mandag d. 5. maj 2014 døde et af engelsk setter klubs mangeårige medlemmer, Valdemar Larsen, i en alt for tidlig alder, kun 66 år, efter et års uhelbredelig sydom. Valdemar fik sin første engelske setter i 1974, Grillehaven Snif, som han førte til flere præmieringer. Senere kom Pilehave Macci, som blev stammor til kennel Kogtved. I dette kennelnavn har Valdemar opdrættet mange gode hunde, bl.a. Pennie som også blev højt præmieret på både mark og bænk. I 1993 blev Pennie parret med den Franske hanhund CowBoy des Rives de L`Estrigon, denne parring gav flere gode hunde, som blev højt præmieret i hele Norden. Valdemar satte stor pris på hundene fra Sydeuropa, og han var en ivrig deltager og dommer på prøver syd for den Danske grænse. Han har også købt flere hunde i Sydeuropa bl.a. Kas de la Mazorra, Francini`s Birbo og Vitus De E`cho de la Foret. Valdemar var vores og Dansk Kennel Klubs repræsentant i Sydeuropa og FCI, et hverv som han satte en stor ære i, og varetog på bedste vis. Valdemar blev tildelt Dansk Kennel Klubs hæderstegn for sit arbejde i FCI. Valdemar havde samtidig en stor finger med i spillet ved arrangementet af VM og specielt af Europa Cuppen for engelske settere i 2005 i Danmark. Valdemar har altid stillet sig velvilligt til rådighed for engelsk Setter Klub både som dommer og terrænleder.
For hans store arbejde modtog Valdemar på Engelsk Setter klubs hovedprøve i år DJU- nålen samt ESK’s æresplaquette i sølv.
Æret være Valdemar Larsens minde.

På vegne af Engels Setter Klub
Erling Clausen

Billede 055.jpg

Lørdag den 8. februar 2014 afgik et af Engelsk Setter Klubs mangeårige - samt et af vore ældste medlemmer - Flemming Gerner ved døden næsten 91 år.

Lørdag den 8. februar 2014 afgik et af Engelsk Setter Klubs mangeårige - samt et af vore ældste medlemmer - Flemming Gerner ved døden næsten 91 år.

Flemming Gerners medlemskab strakte sig tilbage til begyndelsen af 1960’erne. Han var kendt som et af vore estimerede medlemmer – med sin korrekte optræden, var han sportens gentleman. Flemming Gerner startede med Ørbækgaards Dinna - en meget elegant tæve med søg, fart og stil i topklasse, der blev eksteriørchampion.

Da Otto Ramel parrer SCH Paloma av Ekebäck med den norske tophund Fjelrosas Tell sikrede Flemming Gerner sig Randi av Ekebäck. Randi var en fremragende hund, der med sit rene søg og smukke stil bl.a. vandt vores vinderklasse i 1978. Det blev imidlertid broderen Sapeur, fra en senere kombination, der ligeledes blev eksteriørchampion, der får betydning i avlen. Med sin ubændige jagtlyst forsyndede han sig ofte mod spillets regler og kom ikke som sine søskende blandt markprøveeliten, men hans efterkommere med flere forskellige mødre fejrede op gennem 80’erne og 90’erne store triumfer på mark og bænk. Senere kom de højt meriterede hunde Pilehave Saba og Pilehave Salome til.
Den seneste halve snes år havde Flemming Gerner ikke deltaget på prøver men havde til for ganske få år siden stadig udøvet sin store passion – jagten med den engelske setter.
Som anerkendelse for sit store arbejde med den engelske setter har Flemming Gerner modtaget Engelsk Setter Klubs æresplaquette.
Æret være Flemming Gerners minde.    
ESK       

Billede 055.jpg

Egon Andreasen er sidst i April afgået ved døden 81 år gammel

Egon Andreasen er sidst i April afgået ved døden 81 år gammel, Egon blev medlem af ESK helt tilbage i 1965, i midten af halvfjerdserne blev han uddannet markprøve dommer,
 Egon har dømt rigtig mange prøver både herhjemme og i Norge, en dommer der stod meget respekt om, han var altid behagelig at blive dømt af, måske fordi han var et menneske
 der lagde stor vægt på  retfærdighed og det at kunne glæde sig, på andres vegne og selv var en rigtig god hundesports mand.
 Egon havde mange gode hunde specielt huskes nok Trick som han solgte til Japan, men hans størst succes personlig var vel, da han opdrættet et super kuld efter (  Ch . Brejdabliks Bajads og Avi )
 efter denne kombination faldt der 4 hanhunde som gjorde sig særdeles godt bemærket, Bølle, Hector, Cæsar og Egons egen Jaes.

 Æret være Egon Andreasen´s minde

 På vegne af Engelsk Setter Klub
 Marianne Weichenfeld

Billede 055.jpg

Ole Simonsen En fighter er gået bort

Midt i den kolde vinter mistede hundesporten Ole Simonsen.  Mange husker Ole med hans smukke engelske settere, bl.a. Jillie og Pia, som begge var DKCH. og selvom hans hjerte tilhørte udstillingssiden, fik Ole også flere placeringer på marken med sine hunde, og opnåede endda at blive 1. vinder på markprøve med en Gordon setter( Steely Cicely, tilhørende Per Ole Larsson) på DGSK’s hovedprøve 1982, hvor Ole fornemt førte hunden.
Ole’s sidste engelsk setter var Bjergagers Diesel. Da Ole blev syg, var Diesel ganske ung, og han blev passet i flere omgange her hos os. Efter et hospitalsophold kom Ole til os for at hente hunden – troede vi, men nej, han gav os papirerne og sagde, at nu var det vores hund; Ole mente ikke, hans kondition var god nok til at kunne give Diesel den samme træning, som vi kunne. Vi har nu et par af Diesels børnebørn.
Ole’s interesse for jagten blev vakt i starten af 1970-erne, hvor der var Jagtskole på Lerchenborg slot. Her var Ole lærer og blev hængende, ja faktisk var Ole fast inventar på alle jagterne igennem næsten 30 år, hvor han næsten  fungerede som  ”Jagtherre”. I mange år stod Ole for årets sidste hanejagt, og venner fra hele Danmark kom for at deltage i både jagt og hyggeligt samvær - det var nogle herlige dage.
I 1995 blev Ole udstillingsdommer for engelsk settere, og senere kom også gordon setterne til. Hundeejerne var glade for Ole’s positive bedømmelser og de små sjove bemærkninger, der ofte fulgte med bedømmelsen. Udover dommergerningen var Ole i Engelsk setter klubbens bestyrelse ad 2 omgange.
Selv kendte jeg bedst Ole fra hesteverdenen, hvor han igennem mange år drev rideskole. Han var alle steder dybt respekteret for sin venlighed og dygtighed. Ole var meget vellidt – altid hjælpsom overfor alle, man blev altid mødt med højt humør og en sjov bemærkning. Mange nye ryttere har nydt godt af Oles ekspertise, han havde en god måde at forklare tingene på.
”Altid frejdig når du går” har vel været Oles motto – for uanset hvor dårlig han var, fik alle kun hans smil at se, og man hørte ham aldrig en beklage sig. Dyb respekt for den måde han formåede at skubbe sin sygdom i baggrunden. En rigtig fighter er gået bort.

Du er savnet gamle ven. Æret være dit minde.

Karin og Niels Erik Krüger

Billede 055.jpg

En af Engelsk setter Klubs trofaste medlemmer og en kær ven af os er ikke mere, Bent Nielsen fra Vestsjælland

En af Engelsk setter Klubs trofaste medlemmer og en kær ven af os er ikke mere, Bent Nielsen fra Vestsjælland er død i en alt for tidlig alder. Bent havde de sidste år haft problemer med helbredet og havde ikke kræfter til markprøvesporten, men Bent var trofast med til apportering lige til det sidste.   Deltog vi i en prøve i det sjællandske kunne vi altid være sikker på, Bent lige kom og hilste på og så hvordan det gik med Lammefjordens Sannie som hans egen Jaco jo var far til.
Bent havde en stor viden om den engelske setter og jagthunde i det hele taget og vi mindes med glæde de dejlige træningsture for år tilbage i det sjællandske, hvor Bent, Asger og vi gik med vore unge hunde. Det var dejlige dage med megen hygge og mange agerhøns.
Når vi ser tilbage på Bents mange hunde falder tankerne på et af de store øjeblikke i Bents ”hundeliv” nemlig Derbyet på Fyn i 1993, hvor Bent vandt med Lammefjordens Saxo.  En hund som gav familien i Stokkebjerg så mange glæder både i markprøvesporten, på jagt og ikke mindst som familiehund i hjemmet.   Netop Saxo valgte vi at parre med vor egen Cindy. Efter de to kom Stærkærs Jaco, Stærkærs Scarlett og Stærkærs Steffie.  Med Jaco fik Bent også nogle gode resultater, hvor det største var Dansk Kennelklubs Mesterskabsprøve i 2005 ved Tuse Næs, hvor Jaco blev 1. vinder.  Pga af Bents svigtende helbred blev Jaco ikke ført så meget frem derefter, men ved ESK apporteringsprøver var de to et trofast og dygtigt makkerpar og de var flere gange udtaget til den sjællandske racedyst. Jaco blev far til en del gode hunde.  Bents sidste hund er også efter Jaco.  Jaco blev parret med Østkystens Minuz og her er blevet nogle godt gående hunde, Bent selv fik fra det kuld Svante, som blev brugt til jagt i det omfang Bents kræfter slog til.  Sommeren igennem har Bent og Svante trænet apportering med sine sjællandske venner.   Annie og Bents hjem har  altid været  åbent, når vi lige kom forbi og stak hovedet ind og fik en snak om vore hunde. Bent vidste altid hvad der foregik i hundeverdenen, han fulgte trofast med på resultaterne på nettet.

Vore tanker går i disse dage til Bents kone Annie, som har mistet en elsket mand og deres børn og familie som har mistet en far og et kært familiemedlem.
Æret være Bent Nielsens minde
Asger Mogensen, Søren og Marrit

Billede 055.jpg

Peder Enøe Pedersen Onsdag den 6. juni afgik et af Engelsk Setter Klubs mangeårige medlemmer Peder Enøe ved døden, kun 66 år gammel.

Onsdag den 6. juni afgik et af Engelsk Setter Klubs mangeårige medlemmer Peder Enøe ved døden, kun 66 år gammel. Efter flere års kamp mod uhelbredelig sygdom sov Peder stille ind i sit hjem omgivet af sine nærmeste.
Trods den vanskelige sygdom, som tærede betydeligt på kræfterne og hindrede ham i at deltage i dagligdagen med den livsenergi og nerve, som var så kendetegnende for ham, mistede han aldrig lysten til sin store passion: jagten med den stående hund. Denne interesse bevarede han lige til det sidste, selv om det kun blev til korte jagtture i følgeskab med mangeårige venner samt et par gode engelske settere.
Siden sine helt unge år, hvor Peder kom i slagterlære hos en af datidens kendte opdrættere af engelske settere, har hans foretrukne jagthund altid været en engelsk setter. Mange hunde er ført frem til vinderklasserne samt flotte placeringer på markprøve og udstilling. Sidst her i foråret, hvor Peder fik Heegårds Strax præmieret to gange.
Ligeledes deltog Peder lige til det sidste aktivt i klubbens forårstræning samt øvrige arrangementer i ESK’s regi på Sjælland.
Ved Peders død er der efterladt et stort tomrum blandt hundesportsfolk på Sjælland. Peder lyste altid op med sit lyse sind og aldrig svigtende humør på jagter blandt sine venner, hvor han vil blive savnet i tiden fremover.

Vore tanker går i denne svære tid til Lizzi og den øvrige familie, som har mistet en fast klippe i hverdagen.

Æret være Peder Enøe Pedersens minde.

På vegne af Engelsk Setter Klub i Danmark samt dine jagtkammerater.

AS

Billede 055.jpg

Den 11. januar 2012 fandt et aktivt liv ende. Poul ”Murer” Andersen blev næsten 92 år.


Poul ”Murer” Andersen nekrolog

Den 11. januar 2012 fandt et aktivt liv ende. Poul ”Murer” Andersen blev næsten 92 år. Pouls medlemskab i ESK strækker sig tilbage til midten af 1950’erne  - han var dermed et af vore ældste medlemmer.

Ikke mange af vore nuværende medlemmer kendte Poul ”Murer” Andersen, måske med undtagelse af vore fynske medlemmer. Her har Poul gennem mange år gjort sig bemærket gennem sit engagement i lokalsamfundet, hvor han til for få år siden var formand for Otterup Museumsforening. Poul blev i 2006 udnævnt til årets Nordfynbo efter sit store virke, da han aftrådte som lokalforeningsformand i kræftens bekæmpelse.

Poul var langt op gennem årene en dygtig og respekteret jæger, hvor hans foretrukne hund var den engelske setter. Poul var til det sidste meget aktiv i Otterup & Omegns Jagtforening, hvor han var æresmedlem.

Det var i 60’erne frem til 80’erne at Poul havde sin glansperiode i ESK. Poul løftede ofte sin røst på vore generalforsamlinger, når han var utilfreds med dette eller hint og vil blive husket for sine skarpe bemærkninger. Poul havde en mening om alt, og han kunne sætte enhver begivenhed på plads – ofte med et lunt glimt i øjet.

Poul fungerede også som dommer i en årrække, hvor han dømte en række prøver, ligeledes stillede han sig til disposition som prøveleder og terrænleder for mange markprøver på Nordfyn, og var også prøveleder, når klubbens hovedprøve blev afviklet ved Otterup.    

Skal der nævnes nogle hunde, må det være Hørmbakkens Githa, der blev nummer 3 i det Svenske Derby, og hun blev ligeledes 3. vinder på DKK’s Vallø prøve i 1964. I 1966 vandt Githa Mesterskabsprøven og blev senere den eneste placerede engelske setter på Danmarksmesterskabet.

I 1980 blev Poul for sin store indsats for den engelske setter tildelt Engelsk Setter Klubs Æresplaquette i sølv.

Æret være Pouls ”Murer” Andersens minde.

ESK/fmj