top of page

Nekrologer

Billede 055.jpg

Nekrolog – Asbjørn Jensen, Nykøbing Mors.

Fredag den 9. december 2022 modtog vi meddelelsen om, at et af vort højt skattede og mangeårige medlemmer – Asbjørn Jensen, Nykøbing Mors – var sovet ind efter længere tids sygdom.

Asbjørn var et af ESKs mangeårige og højt værdsatte medlemmer, der havde den engelske setter som den foretrukne jagt- og prøvehund i hele hans liv som jæger. Han kom altid med veldresserede hunde, hvor specielt fuglearbejdet på hundene var vigtigt for ham. Han deltog gennem livet i et utal af prøver, men Dansk Jagthunde Derby havde en særlig høj stjerne hos Asbjørn. Han blev i øvrigt også placeret 3 gange med hans hunde, der var af egen hanhundelinje tilbage fra Tværgårds Con. Asbjørn var kendt som en stille og rolig person med bestemte meninger om, hvordan en setter skulle være, såvel på mark som bænk, og han havde sin helt egen måde at få sine meninger tilkendegivet på. Et utal af hundefolk har besøgt Yvonne og Asbjørn på Ilkjæret, hvor mangen en hund, prøve, avlskombination m.v. er blevet drøftet. Vi vil komme til at savne ham i ESK og på vore prøver, han blev 75 år.

Æret være Asbjørns Jensen Minde

Engelsk Setter Klub i Danmark

Billede 055.jpg

Morsingboen Asbjørn Møller Jensen er fredag D. 9. dec. 22 rejst til de evige jagtmarker

Morsingboen Asbjørn Møller Jensen er fredag d. 9. Dec. 22 rejst til de evige jagtmarker han blev 75 år og sov stille ind efter længere sygdom. Asbjørn var vellidt lun og altid midtpunkt i venners lag, han var en af dem man kunne stole på. Vi er mange der vil savne ham på jagt og træningsture eller til hjemlig hygge i det gæstfrie hjem på Ilkjæret og som den gode ven han var. Asbjørn nød også sammen med Yvonne turene til fyn hos Marrit og Søren, eller forårstræning hos Allan eller Ole. Vi er også mange der har nyt godt af hans smukke håndværk som murer altid villig til at hjælpe. Asbjørn blev medlem af ESK i 1979. Hans store lyst var jagten med sine engelske settere som altid var veldresserede hvilket også blev til mange flotte resultater på markprøverne gennem tiden. Derbyet stod Asbjørns hjerte nært her opnåede han at blive 2. vinder med Nordvestjydens Bacy og 2. vinder med Tværgårds Con og 4. vinder med Nordvestjydens Ecy, som altid med smukke stilrene hunde med fornemt fuglearbejde. Asbjørn havde sin egen hanhundelinie i flere generationer. Stjernen var Tværgårds Con som blev far til 2 Danmarksmestre. Vore tanker går til Yvonne og de to sønner plus fam. For os morsingboer vil du altid være i vore tanker. 


Ære være Asbjørns Minde.          

Din ven K.N

Billede 055.jpg

Den Store mand fra Vildbjerg – Jæger, Naturelsker og Ildsjæl.

Den Store mand fra Vildbjerg – Jæger, Naturelsker og Ildsjæl.

D. 28. januar 2022 rejste Knud Overgaard til de evige jagtmarker. Knud blev 81 år gammel.

I det Midt- og Vestjyske har Knud gennem flere årtier, været en foregangsmand. Hans store overblik, arbejdsomheden og virkelysten gjorde ikke tilfældigt Knud til en respekteret og yderst værdsat kapacitet. Derfor har Knud også med største naturlighed været formand for stort set alle eksisterende udvalg, der vedrører stående jagthunde og skydning. Lige til det sidste, var Knud i gang med at planlægge Engelsk Setter Klubs hovedprøve. En prøve som naturligvis skal have hovedsæde i Vildbjerg. Vildbjerg har med Knud i spidsen, været vært for op imod hundrede markprøver, hvor VM for stående jagthunde i 2005 var kronen på værket.

Knud var jæger med stort J og han holdt af naturen. Det mærkede vi tydeligt gennem hans interesse og driftige arbejdet for bedre betingelser for fuglevildtet. Blandt meget andet, har Knuds evner til at samarbejde med både lodsejere og kommune gjort at faunastriber er nu et velkendt fænomen i det midtjyske sommerland. Den Engelske Setter stod særligt Knuds hjerte nært. Knuds hunde var først og fremmest jagthunde, de skulle fungere på jagt i al slags terræn. Knuds hunde altid godt dresserede, så de var effektive både på jagt og markprøve. Knud var medstifter af Kennel Sikas, hvor der i tidernes løb er avlet mange vindere. Kendetegnende for Sikas hundene, har altid være gode vildtfinder evner.

Knud sagde aldrig nej til en træningstur og vi har utallige gange nydt godt af hans fine terræner. Efter en træningstur skulle vi altid have en snak og en øl. Når vi unge mennesker, har bøvlet lidt med vores hunde, var Knuds råd altid – ”Bare lær den at lægge dæk!” Så det øver vi os stadig på.

Vi kendte Knud som kærlig og hjælpsom. Vi vidste altid hvor vi havde ham. Knud sagde sin mening, men aldrig bag din ryg. Knud var altid opmærksom på hvordan vi havde det. Han spurgte omsorgsfuldt ind til hvordan det gik på arbejdet, med skilsmissen, huskøbet, Aksel og alle de andre ting som har optaget og berørt os på vores vej. Særligt Aksel på 5år, har flere gange nydt godt af et lille lift i terrænet, eller en snak om jagt og hunde – altid i børnehøjde. Knud var en sand ven.

Selvom Knud til tider var omgivet af, ikke så få idioter, formåede han altid at holde humøret højt. Knud har sat et enormt aftryk på dansk jagthundesport, som organisator, dommer, hundefører og avler. Nu er jagten forbi og Knud efterlader et stort tomrum, ikke bare organisatorisk, men også personligt hos os alle.

Ære være Knuds minde

På vegne af familien Boelsgaard Hansen

- Anne og Mette

Billede 055.jpg

Nekrolog Knud Overgaard

Fredag den 28. januar 2022 døde Knud Overgaard i en alder af 81 år.
Knud blev medlem af ESK så langt tilbage som i 1957, men allerede i 1956 startede han som deltager på markprøve med engelsk setter, som livet igennem blev den foretrukne race.

Ledestjernen for opdræt i kennel Sikas, som han grundlagde i 1977, var at fremavle hunde til praktisk jagt, med effektivitet i såvel før- som efterskudsarbejdet.
Hunde fra kennel Sikas har specielt gjort sig bemærket på efterårets skydeprøver, hvor målsætningen for avlen, tillige med jagtlig erfaring, har givet utallige placeringer. Da helbredet de senere år begyndte at sætte begrænsninger for hans egne aktiviteter, sikrede han kennelens videreførelse med lokal forankring.

Knud var i det meste af en menneskealder en af de helt store forkæmpere for markvildtet, hvor han igangsatte omfattende aktiviteter – specielt for bevarelse og udviklingen af agerhønebestanden i det Midtjyske område. For denne indsats modtog han FJD’s Markvildtpris i 2015. I samme anledning var han mangeårigt medlem af – og en af de store kræfter i – udvalget for markvildt, først i FJD og senere i SJD.

Ud over interessen for markvildtet og arbejdet med avlen, har Knud gennem årene været dommer, prøveleder og ansvarlig for afvikling af et utal af prøver for stående jagthunde. Dette lige fra apporteringsprøver, lokale markprøver over brugsprøver og vinderklasser til afvikling af Verdensmesterskab, og vel at mærke, hver gang med en effektiv gennemførelse. Endvidere var han i en lang årrække revisor i ESK.

For sin store indsat for den engelske setter og arbejdet for de stående jagthunde, blev Knud bl.a. tildelt ESKs æresplakette i sølv og guld, ESKs Hædershorn samt DKK’s Hæderstegn.
Knud var en stor personlighed og i enhver henseende helt sin egen – lige til det sidste.
Æret være han minde.

Engelsk Setter Klub i Danmark

Billede 055.jpg

D. 23/11 2021 sov et mangeårigt medlem af Engelsk Setter Klub, Vagner Dahl stille ind

D. 23/11 2021 sov et mangeårigt medlem af Engelsk Setter Klub, Vagner Dahl stille ind, i en alder af 85 år. Vagner var en inkarneret hundemand, hvor den engelske setter stod hans hjerte nært. Han førte mange hunde til store præmieringer og placeringer. En engelsk setter, som særligt kan fremhæves, er Dorte. Med Dorte vandt Vagner Engelsk Setterklub’s ungdomsklasse og blev 4. vinder på Dansk Jagthunde Derby i 1983. Herefter opnåede Dorte en række vinderklasseplaceringer og Vagner blev i 1986 Danmarksmester med hende. Da hun året efter vinder Mesterskabsprøven, bliver hun brugschampion, det højeste man kan opnå.

Vagner var skytte det meste af sit liv, først og fremmest på Iselingen gods ved Vordingborg, hvor han opnåede 50 års jubilæum. Sideløbende med skyttejobbet på Iselingen, var Vagner også skytte op gennem 90’erne og nullerne på Petersgaard Gods. Qua sit job som skytte, ydede Vagner en kæmpe indsats for hundesporten, ved at arrangere markprøver på Iselingen og Petersgaards marker, bl.a. DM og Engelsk Setter Klubs vinderklasser. Terræner i rigelige mængder, der altid var godt besat med fugle, en stor og uvurderlig og tidskrævende indsats, som vi hundefolk kunne nyde godt af op gennem årene. Vagner trivedes bedst i naturen, i skoven og på markerne med sine hunde. Ud over hundesporten havde Vagner en stor passion var rævejagt, som han dyrkede sammen med gode venner. Skindene blev strejfet i kælderen og senere kørt til auktionen i Glostrup. Min egen store interesse for den Engelske Setter kan jeg takke Vagner for. Til min 21-års fødselsdag fik jeg min første Setter af Vagner, og han førte mig ind i den stående hunds verden. Tak for det Vagner!

Æret være Vagner Dahls minde.

Mogens Vestergaard Hansen

Billede 055.jpg

Nekrolog Steen Boilesen.

Lørdag d. 23. oktober gik vores mangeårige og trofaste medlem, Steen Boilesen, bort.

Steen har været medlem af Engelsk Setter Klub siden slutningen af 60’erne.

Den første gang vi mødte Anni og Steen Boilesen, var på en familiedag ved Birksø i ca. 1970.

Han havde på daværende tidspunkt, en ur og brille forretning i Sunds.

Vi begyngte at træne hund sammen, det blev til en del fremover. Det udviklede sig til et langt og godt venskab.

De var herlige mennesker begge to, de var begge meget interesseret i den engelske setter.

Vi tog sammen afsted til hovedprøven i mange år.

I 70’erne var der mange hunde i Herning området, på den lokale prøve deltog op til 40 engelske hunde, og Steen var med hvergang. Så det var en brag af en prøve. Det var næsten en svære prøve end en hovedprøve.

Steen var med i den første bestyrelse, da vi startede Herning Jagtcenter i Ørre.

I 1977 startede vi kennel Sikas, vi var fem venner om kennelen, Steen var kasserer og ordførende overfor DKK. Vi havde store planer, men de var åbenbart for store, efter 10-15 år var der kun Steen og mig tilbage.

Den hund jeg husker bedst af Steens hunde, er Billy Boy, en amerikansk import. Han fik den præmieret både i UK og AK og deltog i VK med den, Jagtlig havde han meget ud af den.

De flyttede senere til Rødekro, hvor han arrangerede kennelprøver på Kromandens jagtarealer.

Eftr nogle år flyttede de tilbage til Midtjylland – Silkeborg.

Vi var hvert eneste år på jagt sammen, Steen var jo altid en lun fyr at være sammen.

Efter flytningen til Silkeborg blev han og hunden morgenbader.

Steen blev alene i 2000, da Anni måtte give op for kræften.

Vi holdt stadig forbindelsen, ved flere lejligheder hvert år, flere gange på jagt, forskellige steder rundt omkring i Jylland,

Tilsidst noget meget vigtigt, i alle årene har først Anni og siden Steen passet graveringen af alle ESK´s pokaler og mange jagtforeningers pokaler.

I 2015 fik Steen velfortjent tildelt Engelsk setter Klubs æresplaquette i sølv.

Kræften var flere gange ude efter Steen, men han var altid positiv og kom over det, og kom med på jagt. Jagten tændte lys i hans øjne.

Men til sidst måtte han gi op.


Steen var en man altid kunne regne med.


ÆRET VÆRE STEEN BOILESENS MINDE.

Knud Overgaard

Billede 055.jpg

Steen Boilesen er gået bort

Vort mangeårige medlem og klubbens trofaste guldsmede og gravør, Steen Boilesen er gået bort 23.10. Begravelsen finder sted  torsdag 4. november kl. 13.00 fra Mariehøj Kirke, Vestre Alle 9, Silkeborg.  Mindeord vil blive publiceret på klubbens hjemmeside.  Engelsk Setter Klub i Danmark lyser fred over Steen Boilesens minde.

Billede 055.jpg

Nekrolog Hanne Hauge

Nekrolog

Hanne Hauge, Næstved

Tirsdag den 24. august sov et mangeårigt medlem af Engelsk Setter Klub i Danmark stille ind efter kort tids sygdom. Hanne Hauge blev 88 år.


Hanne har i en lang periode været et meget engageret medlem af ESK og deltog aktivt i de fleste aktiviteter på Sjælland.


En af Hanne Hauges spidskompetencer var arbejdet med apportdressuren. Mange hundeførere har igennem årene søgt Hanne Hauges hjælp, når de ikke selv har kunnet få det til at fungere. Resultatet udeblev aldrig, og efterfølgende blev hunden en rigtig god apportør.


Igennem alle disse år har Hanne også været en meget ivrig deltager på markprøver og udstillinger, hvor hun har ført sine hunde frem til fornemme resultater på mark og bænk. Bedst huskes nok Ørslevgårdens Brit, som hun opnåede flere vinderklasseplaceringer med.


Æret være Hanne Hauges minde

Engelsk Setter Klub i Danmark.

Billede 055.jpg

Ove Madsen er ikke mere. Han døde den 6. marts.

Nekrolog

Ove Madsen er ikke mere. Han døde den 6. marts.

En god uges tid før sin død ringede Ove til mig og meddelte mig, at nu skulle vi snart have en træningstur sammen i marken. Han var sengeliggende, da vi talte sammen. Havde faktisk været syg i en længere periode. Men typisk for Ove var han sikker på, at han snart var på benene igen.

På trods af, at skæbnen ville, at han mere end én gang blev ramt af den ufattelige sorg, som det er at miste et barn, bevarede han udadtil et optimistisk og lyst livssyn.

Ove værdsatte først og fremmest livet med sin familie, men i næste række kom jagten og arbejdet med de stående jagthunde.

Han var født i Salling i 1938 og opvokset samme sted. I ordets allerbedste betydning var han ”bondefødt”, og måske derfor var naturen og jagten helt fra hans tidligste barndom en markant del af hans liv.

I 1979 flyttede han med sin familie til Assens på Fyn, hvor han hurtigt engagerede sig i jagt- og hundearbejde.

Han blev medlem af Gamtofte Jagtforening, og han blev et yderst engageret medlem af Korthaarklubbens fynske aktivgruppe.

Det bør i den sammenhæng også nævnes, at han i en årrække sad i Korthaarklubbens bestyrelse. Han blev som tak for sin indsat i denne klub tildelt Korthaarklubbens ”Guldhund”.

Et markant højdepunkt i Oves lange karriere med korthår oprandt i 2000, da han blev Danmarksmester med Engdragets Eno.

Fra 2008 blev den engelske setter Oves foretrukne jagthund. I Engelsk Setter Klub blev han også hurtigt et afholdt og værdsat medlem. Han deltog næsten konsekvent i alle aktiviteter. Hans første engelske setter Heegaards Granit blev hurtigt klar til vinderklasse, men Ove mente, at den havde kvaliteter til de helt store vidder, og den blev afhændet til norsk ejer.

For Ove var det helt selvfølgeligt, at enhver jagthund skulle være en effektiv efterskudshund. Alle hans hunde blev skolet til effektive apportører.

Udover hans egne hunde er det et betragteligt antal ”fremmede” hunde, som har gennemgået ”dressur- og apportskole” hos Ove.

Hvis man har effektive apporterende hunde, bliver man også hurtigt efterspurgt på små som store jagter. Antallet af vildt, som Oves hunde har apporteret på jagter over det meste af Fyn, skal tælles i mange tusinder.

Oves jagtmetier omfattede andet end jagthunde. Han har haft ansvaret for pasning og pleje af mange jagtterræner. Ligesom opdræt af fasaner og agerhøns indgik i hans travle hverdag.

Vi vil savne Ove på jagter, træningspladser og prøveterræner. Vi kommer til at mangle hans hjælpsomhed og gode humør.

Vore varmeste tanker sender vi Birthe.

Æret være Oves minde.

Harris Jensen

Billede 055.jpg

Nekrolog over Ove Madsen

Nekrolog over Ove Madsen

Lørdag d. 6./3. 2021 sov et af ESK’s fynske medlemmer stille ind. Det drejer sig om Ove Madsen.

Ove kom ind i Engelsk Setter Klub i 2012, efter i mange år at have høstet store resultater med sine tyske korthår. Ove faldt ret hurtigt til i klubben og deltog på rigtig mange af vore arrangementer. Altid med godt humør og kvikke bemærkninger.


Ove var først og fremmest en ivrig jæger, og hans hunde bar præg deraf. Altid dygtige apportører, som blev brugt flittigt, både på jagt for Ove, men også som apportører på større selskabsjagter. Han vandt i en årrække den Fynske apporteringspokal og var derfor en selvskreven deltager for klubben ved den fynske racedyst, hvor han ofte høstede maximum point.


Ove var aktiv selv da helbredet begyndte at svigte, og vil blive savnet ved fremtidige arrangementer, både lokale her på Fyn, og ved arrangementer i ESK’s regi.


Æret være Ove Madsens minde.

På bestyrelsens vegne

Anders Varming

Billede 055.jpg

Den 23. marts sov Kurt Kjærsgaard, et mange årig medlem af ESK stille ind

Den 23. marts sov Kurt Kjærsgaard, et mange årig medlem af ESK stille ind.

Kurt har været medlem af ESK siden 1976.

Kurt har altid haft stor passion for jagt med den stående hund,  Bretonen og den Engelsk Setter har i mange år  været hans fortrukne race.

Kurt har ført flere hunde frem på mark og bænk til præmieringer.  Kurt har også i mange år været markprøvedommer og dømt et stort antal af prøver i hele Danmark. Kurt og Dorte har i flere år deltaget på hovedprøverne rundt omkring i landet.

 

Æret være Kurt Kjærsgaards minde

På vegne af ESK i Danmark

Allan Nissen

Billede 055.jpg

Mandag d. 28. januar 2019 sov vores mangeårige medlem og æresmedlem Q. Fuglsang Røge ind

Mandag d. 28. januar 2019 sov vores mangeårige medlem og æresmedlem Q. Fuglsang Røge ind.
Fuglsang Røge kunne d. 5. februar have fejret sin 95 års fødselsdag, og i en stor del af hans liv har han været medlem af Engelsk Setter Klub i Danmark. Han har siddet i Engelsk Setter Klubs bestyrelse gennem 21 år, og fra 1979 frem til 1987 var han formand for klubben, ligesom han i en periode var formand for FJD.
Fuglsang Røge førte mange hunde frem på prøve, af dem kan nævnes den svenskfødte Bianca som han førte frem til en individuel 2. vinder med CACIT ved verdensmesterskaberne i 1981. Derudover kan nævnes Kogtveds A. Sam med hvilken han opnåede mange vinderklasseplaceringer og førte frem til et Dansk Jagtchampionat i 1992. Fuglsang Røge har desuden opdrættet flere gode hunde under kennelnavnet Nordklit.
Udover at være æresmedlem i Engelsk Setter Klub har Fuglsang Røge naturligvis modtaget ESK´s Hædershorn samt sølv og guld æresplaquette.
Ære være Q. Fuglsang Røges minde.

På bestyrelsens vegne
Erling Clausen

Billede 055.jpg

Den 27. marts 2016 sov et mangeårigt medlem af engelsk setter klub Thomas Poulsen ind.

Den 27. marts 2016 sov et mangeårigt medlem af engelsk setter klub ind. Det var Thomas Poulsen fra Lindholm.  Et langt og begivenhedsrigt liv med jagt og hunde var slut.  Tom kaldt i daglig tale blev 92 år.

De sidste mange år havde han ikke selv hund, men var hele tiden levende interesseret i hvordan det gik i markprøvesporten. Han holdt sig altid orienteret om resultaterne på de store prøver.   Tom var før altid med som tilskuer i det nordjyske. Især på prøverne på Gl. Toftegård, de sidste år knap så meget, benene ville ikke helt som han ønskede. 

Når Søren og jeg førhen lige kom forbi den ”Røde Gård” i Lindholm så var vi næsten altid sikker på at rundt om køkkenbordet sad et par ”hundefolk” og fik sig en god snak om hunde og deres præstationer.   Man følte sig altid velkommen i deres gæstfrie hjem.

 Tom fik også i sin tid forklaret Søren, at når konen i huset ville have hund, så var det, der gjaldt.  Og vi fik vores første hund af ham i 1979. Den var efter Toms Cæsar og Tina. De nok bedst kendte hunde Tom havde.  Cæsar faldt efter Brejdabliks Bajads og Egon Andreassens Avi.  Cæsar blev ført på prøver og brugt i avl.  Han havde også Tina, som bl.a. vandt UK i 1971. Denne hund vi fik, lagde grunden til vores interesse i den engelske setter og de mange glæder det medførte.  Også når vi havde fået ny hund, ville han gerne lige se den på marken. For han skulle se om det var én der ville gå og om stilen var i orden – for det havde vi fynboer vist ikke meget forstand på. 

Mindernes vej er lang, når vi tænker på alle de glæder og oplevelser Tom gav Søren, mig og ikke mindst vore to drenge, som også elskede at besøge deres fars onkel Tom.

Æret være Thomas Poulsen minde

Marrit og Søren Stærkær

Billede 055.jpg

Erik Marcussen er død i en alder af 92 år.

Et langt og begivenhedsrigt  liv med jagt og hunde er forbi, Erik blev uddannet markprøvedommer i 70erne. Man var sikker på når man mødte op på de prøver hvor han dømte, så fik hunden altid en chance mere uanset hvad.
Erik rådede over meget terræn i Helberskov og omegn, han sagde aldrig nej hvis nogle spurgte om en træningstur og det foregik altid i en hyggelig atmosfære, men når man så troede at træningsturen var forbi kunne man godt tro om igen. Vi skulle hjem til Gyda for at få snitter eller æggekage, så vi kunne evaluere på dagens tur, det var et yderst gæstfrit hjem.

Erik blev placeret som nr. 3 på Dansk Jagthunde derby helt tilbage i 1964 med Hørmbakkens Githa, en hund som han talte meget om, når talen ”som altid ”drejede sig om hunde.

Æret være Erik Marcussens minde.

Jørgen Heegård & Marianne Weichenfeld

Billede 055.jpg

Tirsdag d. 28. april døde Ingemann Albrechtsen, i en alder af kun 61 år.

Tirsdag d. 28. april døde Ingemann Albrechtsen, i en alder af kun 61 år. Ingemann var gennem de sidste år alvorlig syg, men dette lod han sig ikke mærke med, han kæmpede bravt til det sidste.

Ingemann har været medlem af Engelsk Setter Klub i ca. 40 år, hvor han altid aktivt har deltaget på diverse markprøver og apporteringsprøver. Han var en meget respekteret hundeføre, han stillede altid med veldresserede hunde og førte dem på en stille og rolig måde. Selv om hans hund måske ikke havde haft det fornødne held den dag, blev Ingemann altid til det sidste og nød andres velgående hunde, altid med godt humør og en lille frisk historie. Ingemann har ført mange hunde på prøver gennem tiden, speciel her skal nævnes at han i 2014 blev 2. vinder på Dansk Jagthunde Derby med Heegårds Engo.

Hvis hundeprøver var Ingemanns store passion, var jagten endnu større og i særdeleshed sneppejagten, dog satte han også stor pris på at komme i fjeldet på rypejagt med sine Norske venner, Kurt og Hagbart. Med sin store passion for sneppejagt var Ingemann, næsten som en selvfølgelighed, fader til Skovprøven. En prøve som han virkelig har kæmpet for og sat sin præg på, med denne prøve ville Ingemann bevise at det kunne lade sig gøre at have en hund der gjorde sig på markprøver også kunne gøre sig i skoven som jagthund.

Ingemann har også gennem mange år arrangeret klitapportering ved Uggerby Strand, et arrangement som mange hundefolk har nydt hvert år i august måned. Her var det ikke bare apporteringen der var i højsæde, men mest det sociale hygge som han formåede at skabe, med hans hjemmelavede mad og en lille bjesk.

I 2010 modtog Ingemann Engelsk Setter Klubs Æresplaquette i sølv, en hæder han især fik for hans store arbejde i det Nordjyske, Skovprøven og Klitapporteringen.

En personlighed med altid godt humør og positiv tilgang til livet, han vil fremover blive meget savnet.

Æret være Ingemann Albrechtsens minde.

På vegne af Engelsk Setter Klub
Minna og Erling Clausen

Billede 055.jpg

Mandag d. 27. april døde et af vore mangeårige medlemmer Jens Balle

Mandag d. 27. april døde et af vore mangeårige medlemmer Jens Balle, som har været medlem gennem seks årtier. I daglig tale blev han altid nævnt som dyrlæge Balle, så viste alle hvem han var.

Balle var i mange år en meget anerkendt og respekteret dommer, både på mark og bænk, han dømte både herhjemme, i Skandinavien og på Kontinentet. Ikke mange dommer havde den evne, når han havde givet kritik af en hund, var ingen i tvivl om hvad denne hund indeholdt. Han var en meget positiv og afholdt dommer. Han brugte en sætning som vi aldrig glemmer, hvis hunden havde de kvaliteter som han ønskede sagde han ” Jeg lukker det ene øje og kniber det andet lidt i ”. Der fandtes ingen dommer, der kunne ”smide” en hund ud med så smuk en kritik, at føreren var mindst ligeså tilfreds med sin hund, når han tog hjem.

Balle sad gennem en årrække i Engelsk Setter Klubs bestyrelse, hvor han i en periode sad som sekretær og senere som næstformand. Senere sad han i dommerudvalget i 15 år, hvor han i en periode var formand. Her var han også meget respekteret og afholdt. Balle blev gennem mange år brugt som dirigent/ordstyre på vores generalforsamling, et job som han varetog på bedste måde.

Balle var også ivrig deltager på markprøver, her bør nævnes Dichs Mikkel, som fik mange præmieringer og placeringer i vinderklasser. Hvilket i 1986 udløste at han fik tildelt Engelsk Setter Klubs Hædershorn på vores Hovedprøve ved Stevns. Desuden modtog Engelsk Setter Klubs æresplanquette i sølv i 1975 og i 1993 fik han tildelt Engelsk Setter Klubs æresplanquette i guld.

Æret være Jens Balles minde.

På vegne af Engelsk Setter Klub
Margrethe og Martin Clausen
Minna og Erling Clausen

Billede 055.jpg

Søndag d. 16. november 2014 sov et af Engelsk Setter Klubs mangeårig medlem, Astrid Clausen, ind kun 55 år gammel.

Søndag d. 16. november 2014 sov et af Engelsk Setter Klubs mangeårig medlem, Astrid Clausen, ind kun 55 år gammel. Astrid kæmpede bravt gennem mange år med en uhelbredelig sygdom som hun til sidst tabte kampen til. På trods af Astrids svære sygdom mistede hun aldrig gnisten til at følge med i hvad der skete i hundeverdenen, lige til det sidste var hun med HP på udstilling. Astrid og HP fulgtes ad til alt, udstillinger, markprøver og hvad der ellers foregik i hundeverdenen. Astrid fulgte altid med i alt hvad der havde med engelske stående jagthunde at gøre, hvis vi i familien en gang imellem diskuterede hund eller prøve, kunne vi blot spørge Astrid, hun viste besked. Astrid var ikke selv hundefører, dette overlod hun til HP, bortset fra enkelte apporteringsprøver hvor hun overtog.  Højdepunktet for Astrid og HP var da Melsgård´s Whitney vandt Derbyet i 2012.

Astrid var i mange år ringsekretær på udstillinger ved mange af de engelske klubbers arrangementer, et hverv som blev fuld ført til punkt og prikke.

Astrid og HP var gennem mange år Engelsk Setter Klubs pokalforvalter, et hverv de varetog på bedste vis, hvis en pokal kom retur uden at være pudset ordentligt, fik man det af vide. Astrids tro følgesvend i den periode var brasso, klud samt hvide handsker, ikke en pokal kom på præmiebordet uden den skinnede.

I 2013 fik Astrid velfortjent tildelt Engelsk Setter Klubs æresplaquette i sølv for det store arbejde hun gennem tiden har gjort for Engelsk Setter Klub. Denne hæder satte Astrid meget stor pris på. 

Astrid vil blive savnet af familien, Engelsk Setter Klub samt i hele hundeverdenen.

Æret være Astrids minde. Elsket og savnet.

På vegne af Engelsk Setter Klub i Danmark, Margrethe og Martin, Minna og Erling Clausen

Billede 055.jpg

Mandag d. 5. maj 2014 døde et af engelsk setter klubs mangeårige medlemmer, Valdemar Larsen

Mandag d. 5. maj 2014 døde et af engelsk setter klubs mangeårige medlemmer, Valdemar Larsen, i en alt for tidlig alder, kun 66 år, efter et års uhelbredelig sydom. Valdemar fik sin første engelske setter i 1974, Grillehaven Snif, som han førte til flere præmieringer. Senere kom Pilehave Macci, som blev stammor til kennel Kogtved. I dette kennelnavn har Valdemar opdrættet mange gode hunde, bl.a. Pennie som også blev højt præmieret på både mark og bænk. I 1993 blev Pennie parret med den Franske hanhund CowBoy des Rives de L`Estrigon, denne parring gav flere gode hunde, som blev højt præmieret i hele Norden. Valdemar satte stor pris på hundene fra Sydeuropa, og han var en ivrig deltager og dommer på prøver syd for den Danske grænse. Han har også købt flere hunde i Sydeuropa bl.a. Kas de la Mazorra, Francini`s Birbo og Vitus De E`cho de la Foret. Valdemar var vores og Dansk Kennel Klubs repræsentant i Sydeuropa og FCI, et hverv som han satte en stor ære i, og varetog på bedste vis. Valdemar blev tildelt Dansk Kennel Klubs hæderstegn for sit arbejde i FCI. Valdemar havde samtidig en stor finger med i spillet ved arrangementet af VM og specielt af Europa Cuppen for engelske settere i 2005 i Danmark. Valdemar har altid stillet sig velvilligt til rådighed for engelsk Setter Klub både som dommer og terrænleder.
For hans store arbejde modtog Valdemar på Engelsk Setter klubs hovedprøve i år DJU- nålen samt ESK’s æresplaquette i sølv.
Æret være Valdemar Larsens minde.

På vegne af Engels Setter Klub
Erling Clausen

Billede 055.jpg

Lørdag den 8. februar 2014 afgik et af Engelsk Setter Klubs mangeårige - samt et af vore ældste medlemmer - Flemming Gerner ved døden næsten 91 år.

Lørdag den 8. februar 2014 afgik et af Engelsk Setter Klubs mangeårige - samt et af vore ældste medlemmer - Flemming Gerner ved døden næsten 91 år.

Flemming Gerners medlemskab strakte sig tilbage til begyndelsen af 1960’erne. Han var kendt som et af vore estimerede medlemmer – med sin korrekte optræden, var han sportens gentleman. Flemming Gerner startede med Ørbækgaards Dinna - en meget elegant tæve med søg, fart og stil i topklasse, der blev eksteriørchampion.

Da Otto Ramel parrer SCH Paloma av Ekebäck med den norske tophund Fjelrosas Tell sikrede Flemming Gerner sig Randi av Ekebäck. Randi var en fremragende hund, der med sit rene søg og smukke stil bl.a. vandt vores vinderklasse i 1978. Det blev imidlertid broderen Sapeur, fra en senere kombination, der ligeledes blev eksteriørchampion, der får betydning i avlen. Med sin ubændige jagtlyst forsyndede han sig ofte mod spillets regler og kom ikke som sine søskende blandt markprøveeliten, men hans efterkommere med flere forskellige mødre fejrede op gennem 80’erne og 90’erne store triumfer på mark og bænk. Senere kom de højt meriterede hunde Pilehave Saba og Pilehave Salome til.
Den seneste halve snes år havde Flemming Gerner ikke deltaget på prøver men havde til for ganske få år siden stadig udøvet sin store passion – jagten med den engelske setter.
Som anerkendelse for sit store arbejde med den engelske setter har Flemming Gerner modtaget Engelsk Setter Klubs æresplaquette.
Æret være Flemming Gerners minde.    
ESK       

Billede 055.jpg

Egon Andreasen er sidst i April afgået ved døden 81 år gammel

Egon Andreasen er sidst i April afgået ved døden 81 år gammel, Egon blev medlem af ESK helt tilbage i 1965, i midten af halvfjerdserne blev han uddannet markprøve dommer,
 Egon har dømt rigtig mange prøver både herhjemme og i Norge, en dommer der stod meget respekt om, han var altid behagelig at blive dømt af, måske fordi han var et menneske
 der lagde stor vægt på  retfærdighed og det at kunne glæde sig, på andres vegne og selv var en rigtig god hundesports mand.
 Egon havde mange gode hunde specielt huskes nok Trick som han solgte til Japan, men hans størst succes personlig var vel, da han opdrættet et super kuld efter (  Ch . Brejdabliks Bajads og Avi )
 efter denne kombination faldt der 4 hanhunde som gjorde sig særdeles godt bemærket, Bølle, Hector, Cæsar og Egons egen Jaes.

 Æret være Egon Andreasen´s minde

 På vegne af Engelsk Setter Klub
 Marianne Weichenfeld

bottom of page