top of page
HP 2019-07_edited.jpg

Avlsfonden

ØKONOMISK TILSKUD FRA ESK FOR AT ØGE TILFØRSEL AF NYT AVLSMATERIALE TIL RACEN

 

Alle A-medlemmer af klubben har mulighed for at ansøge klubbens bestyrelse om økonomisk tilskud til tiltag for at tilføre racen i Danmark nyt avlsmateriale fra udlandet.

Der kan ansøges om tilskud til indførselsomkostninger, herunder transport, dokumenter etc., af en hvalp fra udlandet. Og til rejseomkostninger for at parre i udlandet.

 

Ansøgning skal fremmes i rimelig tid før evt. tiltag eller bestilling af hvalp.  Der kan ikke ydes tilskud i eftertid.

 

Indførsel af hvalp:

Ansøgning skal indeholde detaljerede oplysninger om afstamning og forældres evt. præmieringer, samt oplysninger på HD-status. Dokumentation skal vedlægges ansøgning og bestyrelsen vil foretage en individuel vurdering. Billeder af forældredyr ses gerne vedlagt ansøgning.

 

Parring i udlandet:

Ansøgning om økonomisk tilskud til rejse til en påtænkt parring i udlandet skal indeholde billede af hanhunden og kopi af stambog, samt dokumentation om HD status og evt. præmieringer.  Det forudsættes at den danske tæve er præmieret på markprøve og udstilling, samt har kendt HD-status.

Bestyrelsen vil efter modtaget ansøgning kunne give tilsagn om økonomisk tilskud. Maksimalt beløb er DKK 5.000,-.  Bilag for udgifter skal dokumenteres før udbetaling finder sted, og foretages først efter at hvalpen er hentet, eller efter at parring er foretaget og drægtighed kan påvises.

 

Begrænsning:

Der vil være en årlig begrænsning på økonomisk tilskud til maksimalt 3 tiltag.

For at opnå størst mulig bredde på disse tiltag, kan man kun få økonomisk tilskud én gang til samme avlstæve.

Økonomisk tilskud til indførsel af hvalp kan kun gives til én hvalp af samme kuld. Hvis hunden senere sælges til udlandet, skal tilskuddet tilbagebetales til klubben.

 

Der er udarbejdet egne aftaler mellem klubben og medlemmet for begge disse tilskudsordninger.

bottom of page