Fødselsdage

Anders Varming 60 år

Lørdag den 3. april fylder en af de markante skikkelser i den fynske hundesport 60 år. Ja selvfølgelig ikke kun i den fynske men vel nok i hele den danske hundesport for stående engelske racer. Anders er aktiv i marken og har været det gennem de sidste mange år. Først i halvfemserne havde Anders, Kogtveds Mistral. Mistral blev placeret på vinderklasse, blev præmieret på udstillinger og så blev han, som var og stadig er vigtigt for Anders, brugt til jagt. Der har været en del hunde gennem årene. Midtfyns Roy, Midtfyns Zaco alle eminente jagthunde. Her på det seneste har det været Lammefjordens Monty, der har arbejdet for fødselaren. Monty er højt præmieret på bænk. Monty har holdvis vundet den fynske racedyst flere gange, men også blevet den bedste apportør af alle racerne på Fyn. Deltaget i vinderklasser og igen en uovertruffen jagthund. Mon ikke der snart kommer en ny engelsk setter hvalp til Midtfyn, det glæder vi os alle til.

Hvis vi skulle vælge alle Anders’ tillidshverv for jagt og hundesport, blev vi nok aldrig færdig, listen er uendelig. De sidste 20 år ca. Har Anders fungeret som velanskreven markprøvedommer. Han har dømt alt hvad der er at dømme herhjemme. DM, Derby og utallige vinderklasser. Også i forbindelse med udstillingen for SJD nu i Vissenbjerg, har Anders været med i rigtig mange år og er nu formand for komiteen. Her er vi glade for at trække på hans store erfaring med arrangementet. Han har også været et skattet medlem af bestyrelsen for vores lokalforening Jægerklubben Hindevad. For år tilbage, da der blev afholdt store brugsprøver var han også en del af den fynske brugsprøve. Sammen med Erik Danielsen var han med til at arrangere denne store prøve. Træningsture med de engelske hunde på Fyn er Anders også arrangør af, Og han og hans kone Kristvør er utrolig gæstfrie og åbner deres hjem bagefter til frokost m.m.

Til sidst men ikke mindst har han gennem mange år af et par omgange været medlem af bestyrelsen for Engelsk Setter Klub i Danmark.

Her fra os fynboer skal lyde et stort tillykke på dagen. Og vi ønsker dig alt det bedste fremover.

Marrit og Søren

Finn Møller Jørgensen 80 år d. 6./2. 2021

Lørdag d. 6./2. fylder et af ESK’s mangeårige og særdeles markante medlemmer 80 år. Det drejer sig om Finn Møller Jørgensen.


At skulle skrive om dig Finn kræver at man holder tungen lige i munden, for du har været involveret i rigtig mange ting, både for ESK, men også organisatorisk, især i DKK.

Du blev valgt ind i ESK’s bestyrelse i 1996, hvor du sad frem til 2009.

I den periode varetog du kassererjobbet i to omgange afløst af en periode som klubbens sekretær. Du var også i en periode klubbens næstformand

Du var i en lang årrække klubbens ansvarlige for arbejdet med årbogen. Et arbejde som du varetog med stor flid og entusiasme.


Du er også forfatter. I 1993 i forbindelse med ESK’s 75 års jubilæum udgav du bogen Den Engelske Setter. En særdeles læseværdig skildring af racen og markante skikkelser gennem tiden.

For dette store arbejde har du modtaget ESK’s æresplaquette i både sølv og guld og i 2012 blev du udnævnt til æresmedlem af ESK. Større udmærkelse kan man ikke få i ESK.

I år 2000 indtrådte du i DKK’s bestyrelse som repræsentant for de stående jagthunde. Her sad du frem til 2012.


I den tid du sad i DKK’s bestyrelse, satte du også her massive fodspor efter dig. Blandt andet gjorde du et stort arbejde med at promovere DKK’s brugsprøver, som i din periode voksede sig meget store.

Du var også tovholder for afholdelse af VM i Danmark i 2005. Et arrangement som gik over en hel uge, med både vinderklasser,Hubertusprøver samt selvfølgelig VM for henholdsvis kontinentale og engelske racer.


Du er for dit store arbejde i DKK udnævnt til æresmedlem af Dansk Kennel Klub.

Ud over alt det har du jo også i en lang årrække fungeret som en særdeles kompetent og vellidt markprøvedommer. Altid med et positivt syn (tilgive hvad tilgives kan) på de hunde du skulle bedømme.


Du har også haft din egen kennel, nemlig Kennel Stena. Herfra er der gennem tiden kommet adskillige hunde som har gjort det fremragende både på mark og bænk, for dig, men også for andre.

Jeg skal blot nævne nogle få som det er svært at komme udenom. Der var Stena B. Julius og Stena B. Julie som begge var smukke og velgående hunde. En i særklasse var nok Stena L. Hambus. En hanhund som i en årrække var særdeles toneangivende på diverse vinderklasser.

Du har dog også haft hunde fra andre opdrættere som du har fremført med succes. Jeg skal her nævne Godthåbslunds Bessie, som blev jagtchampion.


Kære Finn. Som man kan se ud af det foranstående, har du været en særdeles aktiv og vellidt repræsentant for de stående jagthunde generelt og for den engelske setter i særdeleshed.

Hjerteligt tillykke med din runde dag. Vi håber at vi stadig må møde dig som deltager eller tilskuer til vores fremtidige arrangementer.


De bedste ønsker for dagen

Engelsk Setter Klub I Danmark.

Finn Møller Jørgensen 80 år

Den 6. februar 2021 fylder en af de mest markante personer indenfor de stående jagthunde – Finn Møller Jørgensen – 80 år.


Finn startede sin markprøvekarriere med en irsk setter i en tid, hvor man titulerede dommeren med ”De” og kommentarer til den modtagne kritik var aldeles utænkelige. Ret hurtigt skiftede Finn til engelsk setter, som siden har været hans foretrukne jagthund og race. Der er kommet rigtig mange flotte og velgående hunde fra Kennel Stena op gennem firserne og halvfemserne. I første kuld var der både derbyvinder og flere champions, hvor eksempelvis hans egen Stena B. Julie opnåede titlen DKCH og havde flere VK-placeringer. Fra ”L” kuldet, hvor der ligeledes var champions og mange VK-placeringer huskes især den navnkundige Stena L. Hambus der gennem en årrække var med helt fremme. Fra samme kuld opnåede Finn mange flotte resultater med hans egen Stena L. Sally, der var en fantastisk ganger.  Den hund Finn nok har sat mest pris på var Godthåblunds Bessie, der ikke var af egen avl. Finn kan stadig mindes hendes fortræffelige søgsegenskaber, effektiviteten og det kontante og præcise fuglearbejde, når snakken går om hund.


Gennem en lang årrække fungerede Finn som markprøvedommer, hvor han naturligvis har dømt alle de vigtigste prøver. Finn havde altid det positive element for øje, og kunne han se emnet, var det ikke de små detaljer der vægtede i hans bedømmelse. Ud over fart, søg og stil skulle der være et præcist og kontant fuglearbejde. Hans rolige og vellidte facon hjalp ham gennem mange situationer, hvor hundene havde forbrudt sig og videre deltagelse ikke var muligt.


På det organisatoriske plan har Finn gennem de seneste 35 - 40 år sat sine umiskendelige store og positive aftryk. Der er kun ganske få, der som ham, har ydet en indsats af samme kaliber i arbejdet for den stående jagthund. I begyndelsen af firserne startede Finn således en omlægning af ESKs årbog, der i de efterfølgende år blev moderniseret, og via ibrugtagning af de nyeste IT-hjælpemidler også væsentligt billigere at producere. Han deltog i samme periode i forskelligt udvalgsarbejde, og blev i 1996 valgt ind i ESKs bestyrelse, hvor han overtog kassererposten. Her sad han indtil 2009, og er efterfølgende udnævnt til æresmedlem for sin store indsats for klubben og den engelske setter.

Et af de største aftryk var arbejdet i DKK’s bestyrelse, hvor han sad i perioden fra 2000 og til 2012. I denne periode havde han ligeledes sæde i DJU, og begge steder lavede Finn et særdeles stort stykke arbejde. Altid forberedt til mindste detalje og fokus på en positiv løsning af diverse problemsager undervejs. Et af de helt store aftryk har været Brugsprøverne, som Finn fik aktiveret, og som efterfølgende er blevet en af de mest besøgte prøveformer for de stående jagthunde. I 2005 stod han også for VM omkring Herning, der ligeledes blev en af de helt store succeser, og med besøg af HKH Prins Henrik. For sit store arbejde er Finn udnævnt til æresmedlem i DKK.


Jeg har i mange år haft fornøjelsen af at gå på jagt med Finn. Gennem mange år var det naturligvis fuglejagten med den engelske setter der var i højsædet. De senere år har Finn fattet kærlighed for riffeljagten, som han bl.a. nyder på Nørreris, samt den årlige bukkepremiere i Sverige.


Vi, der i en lang årrække har nydt godt af dit jagtselskab og venskab, vil gerne ønske dig et stort tillykke med de 80 år, og ønske dig god vind fremover.


På vegne af en kreds af hundesportsfolk

Ole Dahl Madsen

Mette Kühl fylder 70 år d. 8.10.20

Mette Kühl fylder 70 år d. 8.9.20

 

Mangeårigt medlem af Engelsk Setter Klub i Danmark fylder i dag 70 år. Mette har i mange år opdrættet Engelske settere igennem hendes egen Kennel Klintholm.

Mette er et meget aktivt medlem i klubben og er at møde på de fleste arrangementer klubben afholder. Det er altid med stor entusiasme og beredvillighed du møder op og du hjælper altid til med de praktiske gøremål, men også med gode råd og fif ved udstillinger og andre prøver.

Du har et lyst sind og et smittende humør. Du udstråler nærvær og overskud og det kan mærkes, når man er sammen med dig og ikke mindst når man som nyt medlem skal finde sin vej ind i klubben.

 

Kære Mette

Du ønskes et kæmpe tillykke med den runde dag og vi glæder os til at være sammen med dig i mange år frem!

 

De bedste hilsner fra

Bestyrelsen i Engelsk Setter Klub

Mogens Vestergaard Hansen fyldte 60 år i september 2020

Mangeårigt medlem af Engelsk Setter Klub, fyldte 60 år i september 2020.

Mogens er kendt og respekteret i vide kredse i hundeverdenen. Han er markprøvedommer og har her dømt stort set alle små og store prøver. Han er kendt for en gemytlige fremtoning og for at give en positiv og konstruktiv kritik af vores hunde.

Mogens sætter meget stor pris på jagten og markprøverne med den engelske setter.

 

 

Kære Mogens

På vegne af Engelsk Setter Klub ønskes du et hjerteligt tillykke med den runde dag og vi glæder os til at tilbringe mange flere timer med dig ved vores arrangementer og ikke mindst i marken.

 

De bedste hilsner

Bestyrelsen i Engelsk Setter klub

Marianne Weichenfeld 60 år

Torsdag, d. 13/8 kan et mangeårigt medlem af Engelsk Setter Klub i Danmark fejre sin 60 - års fødselsdag.

Det lå ligesom i kortene, at Marianne fattede interesse for de engelske settere, da hendes far, Niels Weichenfeld, var engelsk settermand og dommer for de engelske racer. I barndomshjemmet var der altid engelske settere, som Marianne var meget interesseret i og glad for.

Denne interesse for setterne medførte, at Marianne i en lang periode var sekretær på udstillinger, og derefter var det naturligt, at hun blev indstillet som udstillingsdommer - den første kvindelige i ESK. I dag kan hun dømme alle settere samt pointere, og der har i flere år været bud efter hendes evner som eksteriørdommer i hele Norden.

Marianne har i en periode ydet en stor indsats som redaktør for ESK's sider i "Jagthunden", ligesom hun har været medlem af klubbens årbogsudvalg.

For sin mangeårige indsats for Engelsk Setter Klub i Danmark er hun naturligvis tildelt klubbens æresplakette i sølv.

Altid har Marianne bakket trofast op om ESK's arrangementer og jagthundesportens prøver i det hele taget.

Marianne, på vegne af Engelsk Setter Klub i Danmark ønsker vi dig hjertelig tillykke med fødselsdagen - og vi håber at se dig til klubbens arrangementer mange år fremover.

MB og KS.

Den 23/6 fylder Knud Overgaard en af de helt store engelsk setter folk 80 år

Knud har alle dage været aktiv som hundefører, prøveleder, dommer, forgangsmand for agerhøns udsætning i Herning/Vildbjerg området og dette med stor succes..

Mange hovedprøver har du holdt for os i ESK altid med stor succes

Mange gode hunde er der igennem tiden blevet ført frem af Knud på mark og bænk.

Knud har i mange år også avlet i kennel navnet Sikas og også her har han haft succes.

Kære Knud hjertelig tillykke med de 80 år

På bestyrelsens vegne

Allan Nissen

D. 23.06.2020 fylder Knud Overgaard 80 år.

Knud har siden 60érne gået på jagt og markprøve med stående hunde. Igennem sin karriere, har Knud opnået mange flotte resultater. Om disse bedrifter, er der skrevet mange stykker, hvorfor vi her afholder os fra at remse dem op. Knud har gennem mange år, avlet Engelsk Settere med kennelnavnet Sikas. Kendetegnende for Sikas hundene, har altid være gode vildtfinder evner.

Knud Overgaard er med rette et kendt og respekteret menneske i dansk hundesport. Når det kommer til at samarbejde med lodsejere, afholde prøver og ikke mindst arbejde for bedre betingelser for fuglevildtet, er Knud en forgangs mand. Dette går ikke ubemærket hen, derfor modtog Knud i 2015, FJD’s Markvildtspris, for sit store arbejde med etablering af Faunastriber i det Midt- og Vestjyske. Knud har en lang karriere som bestyrelsesmedlem i utallige foreninger og udvalg, alle med det formål at fremme jagt- og hundesporten i Danmark. Knud har et stort overblik, er utrættelig og ubegribelig arbejdsom – noget alle der har deltaget i arrangementer i det midtjyske, har nydt godt af.

Knud har ligeledes i mange år, været markprøvedommer og dømt prøver i hele Norden. Hvis man har været dømt af Knud, er man ikke i tvivl om hvad han vægter højt. Knuds hjerte brænder særligt for de gode vildtfindere.

Vi kender Knud som en kærlig og hjælpsom ven, der altid står parat til at hjælpe med stort og småt.

Knud er i sandhed en af hundesportens største kapaciteter vi har i Midt- og Vestjylland. TAK, for det Knud! Hjerteligt tillykke med fødselsdagen. 

Kærlige hilsner fra Anne og Mette B. Hansen.

Marrit Stærkær 70 år!

 

Lørdag d. 23./5. fylder Marrit Stærkær 70 år.

 Marrit har sammen med sin mand Søren været medlem af ESK siden starten af 90erne.

Marrit har trofast, igennem alle årene stået ved Sørens side, når de sammen har draget land og rige rundt, for at dømme, eller deltage på prøver og udstillinger med deres dygtige og smukke hunde.

Men du har også sat dine egne spor i hundeverdenen.

Du er en respekteret og meget afholdt formand for vores gode gamle hæderkronede ”Jægerklubben Hindevad”. En af Danmarks ældste hundesportsklubber. Du sidder også med i komiteen for SJD’s udstilling i Vissenbjerg, hvor du er kasserer og for kort tid siden også har overtaget hvervet som sekretær. Derudover er du primus motor for vores årlige vinterfest for engelske (fynske) hundefolk. Sidst, men ikke mindst er du en uvurderlig hjælp i forbindelse med afviklingen af ESK’s hovedprøver her på Fyn. Her tager du dig af alt det administrative, og det gør du altid til UG. Det er bare utroligt vigtigt, når man skal afvikle sådan en prøve, at have en som man ved har styr på disse ting, og det har du. Så tusind tak for indsatsen igennem flere årtier.

Kære Marrit.

Du ønskes hjerteligt tillykke med den runde dag. Håber at vi i mange år endnu kan trække på din store arbejdsindsats i hundeverdenen. Engelsk Setter Klub sender dig de bedste ønsker for dagen og fremtiden.

På bestyrelsens vegne

Anders Varming

Den 13. Januar 2020 fylder Egon Dynesen 80 år

Den 13. Januar 2020 fylder Egon Dynesen 80 år.

Han begyndte med Ruhåret Hønsehund som han havde i en årrække, og hvor han deltog på markprøver og udstillinger. Også som opdrætter var han aktiv.

Senere blev han fascineret af den engelske setter som der på det tidspunkt var en del af på Herning egnen. Egon blev medlem af Engelsk Setter Klub i 1995 og han har efterhånden haft nogle engelske settere som han har opnået mange præmieringer med. Han startede med Østkystens Katja, siden kom Østkystens Tessa og Martallens Ida.

 Men så kom Lammefjordens Chila og det var virkelig en stjerne, - den gik i en fantastisk flot stil, meget elegant og i en letflydende god galop, - herudover kunne den gå i et meget, veldækkende søg. Fandt Chila fugl og ellers kunne holde sig på måtten var der ikke mange hunde der kunne slå den. Det var dog en hund som skulle være under virkelig kontrol, ellers kunne den finde på at gå sine egne veje. Tror nok Egon synes det var lidt for spændende sommetider på prøverne. Chila vandt Forårsmesterskabet i 2013 som højdepunktet i karrieren.

Siden har Egon fået Nordvestjydens Issy som han også har fået præmieret og placeret i Vinderklassen flere gange.

Egon er vellidt og en god kammerat og han har en fantastisk energi og dertil en rigtig god fysik. Han følger nemt med langt yngre hundeførere på marken. Det er selvfølgelig nok også derfor han har ønsket sig en ny hundehvalp, som han skal hente dagen efter sin fødselsdagsfest.

Egon har altid været særdeles hjælpsom når der har været Engelsk Setter træf i Herning.  Han har også været involveret i produktionen af utallige udsætningsvolierer til agerhønsfamilier. Derudover har han vedligeholdt Herning Jagtforenings arealer på Gilmosegård, og ingen kan være i tvivl om at Egon er en virkelig ordensmand,- ja bare se hans bil og hans elskede have.

Kære Egon. Hjertelig tillykke med fødselsdagen. Vi glæder os til at se dig og din nye hvalp på marken mange år fremover.

På vegne af alle dine hundesportsvenner.

A.O.

Harris Jensen 75 år

Søndag d.13./10. fylder Harris Jensen 75 år.

 

Harris er egentlig ikke så gammel i ESK’s regi, men trods det har han sat et massivt aftryk i klubben.

Du kom ind i klubben for ca. 10 år siden. Du havde hentet en hvalp i Norge (Bob), som ret hurtigt viste sig at være et godt emne. Som den dygtige dressør du er, fik du ham ret hurtigt igennem åben klasse, og med ham høstede du adskillige vinderklasseplaceringer.

 Når man har haft succes med en hund, kan det nogen gange være svært at få er brugbar afløser, men du købte Heegårds Max, og med ham må man sige, at du har fået en særdeles værdig arvtager til Bob. Max har vist sig at være en stortgående hund med en smuk stil, og så er han særdeles kold i sit fuglearbejde. Max har selvfølgelig allerede gjort sig gældende i vinderklasserne og indtil videre vel toppet sin karriere med at vinde forårsmesterskabet i 2017.

Det er ikke kun i marken at du har gjort dig gældende. Du har i en årrække været en myndig dirigent ved klubbens generalforsamlinger, men du har også i en årrække været klubbens redaktør af stof til Jagthunden. Et hverv som du har udført til UG trods svære odds, med gammelt stof og ikke meget tilsendt materiale. Du har også været en vigtig brik omkring tilblivelsen af vores 100 års jubilæums bog, samt afviklingen af vores store 100 års jubilæumsarrangement i Vejen. Her var du ansvarlig for pressedækningen. Her kom der en række spændende artikler fra din hånd, som var med til at promovere den engelske setter og dermed også vores jubilæumsarrangement på bedste vis.

Kære Harris. Du ønskes hjerteligt tillykke med det trekvarte århundrede. Vi håber at vi i mange år endnu, må have glæde af dig og dine hunde, og at vi også fremover må trække på din store viden om organisatoriske forhold, dressur og mange andre ting.

 

På bestyrelsens vegne

Anders Varming

Søren Stærkær 70 år

Søren Stærkær 70 år

Tirsdag d. 1./10. fylder Søren Stærkær 70 år.

Søren har været medlem af ESK siden begyndelsen af 90erne. Her fik han Løvbakkens Sabina som han fik ført frem til vinderklassen, men de hunde som står klarest er nok Stærkærs Cindy og Zack. Disse to hunde gjorde det fremragende på både mark og bænk, og de hentede i en årrække mange præmier hjem til Søren og Marrit. Nu er det en Nordvestjydens hund du går med, nemlig Nordvestjydens Kaisa, som det også er lykkedes for dig at få igennem nåleøjet til vinderklassen.

Når jeg siger lykkedes, skyldes det selvfølgeligt, at det for dig ikke er så let som for mange andre. Du blev jo for ca. ti år siden ramt af en blodprop, men din ukuelige vilje og livsmod fik dig, mod alle odds, tilbage på sporet. Ja, jeg vil næsten påstå, at hvis ikke det var for hundene var du ikke nået dertil hvor du er i dag. Du lever og ånder for den engelske setter, og det er en glæde for os som står dig nær at se, hvor langt du trods din svære sygdom er kommet. Søren du er en vellidt mand i ESK, og jeg tror at alle medlemmer nærer en stor respekt for dig og det som du har udrettet.

Du er også markprøvedommer. Også på dette område har du prøvet næsten alt. Du har dømt alle de store prøver, altid med en positiv indstilling til det at dømme hund. Det har gjort dig til en meget vellidt dommer, som man vidste, satte stor pris på velgående hunde, men som også magtede at skære når det var nødvendigt. Nu falder du så for aldersgrænsen, men jeg er sikker på at jeg taler på alle hundeføreres vegne, når jeg siger dig tak for veludført arbejde igennem mange år.

Kære Søren. Jeg håber at vi i mange år endnu må have glæde af dig og dine hunde på mark og bænk, samt i selskabeligt lag. Du ønskes alt det bedste for dagen og fremtiden.

På ESK´s vegne

Anders V.