• Engelsk Setter Klub

Indkaldelse til Generalforsamling

Engelsk Setter Klub I Danmark Indkalder til Generalforsamling ved Gudumkær ved Herning

Gudumkærvej 6, Nybo, 7400 Herning. Lørdag d. 26. juni 2021 kl. 9.30Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.


3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år, forsynet med forretningsudvalgets underskrift samt revisionens påtegning til generalforsamlingens godkendelse.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Allan Nissen (Ønsker genvalg) Svend Aage Vad (Ønsker genvalg)

5. Valg af bestyrelsessuppleanter.

6. Valg af revisor.

7. Valg af revisorsuppleant.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være meddelt bestyrelsen skriftligt senest 12. juni forud for generalforsamlingens afholdelse.

Seneste blogindlæg

Se alle