• Engelsk Setter Klub

Generalforsamling lørdag d. 27. juni

"GENERALFORSAMLING lørdag 27. juni


Klubben afholder generalforsamling i Drigstrup ved Kerteminde lørdag d. 27. juni. 


Vi håber at DKK giver os lov til også at afholde en udstilling samme dag. 


Ved tilstrækkelig tilslutning inviterer klubben alle deltagende medlemmer på grillet gris, efter afholdelse af eventuel udstilling og vor generalforsamling. 


Flere informationer om arrangementet, tidspunkt og tilmelding følger i næste uge, så reserver datoen!


Vi glæder os til at se flest mulige igen d. 27. juni.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Engelsk Setter Klub i Danmark
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.


3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år, forsynet med forretningsudvalgets underskrift samt revisionens påtegning til generalforsamlingens godkendelse.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Anders Varming (Ønsker genvalg) Peer Clausen (Ønsker genvalg)

5. Valg af bestyrelsessuppleanter.

6. Valg af revisor.

7. Valg af revisorsuppleant.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt. Bestyrelsen ønsker en drøftelse på generalforsamlingen, om vi skal bibeholde ESK ´s klubweekend, sideløbende med den vi har fælles med de andre specialklubber.


Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være meddelt bestyrelsen skriftligt senest 1. februar forud for generalforsamlingens afholdelse.