• Engelsk Setter Klub

Indkaldelse til Generalforsamling

Engelsk Setter Klub I Danmark Indkalder til Generalforsamling på Vissenbjerg Storkro

fredag d. 26.3.2021 kl. 20.00Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.


3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år, forsynet med forretningsudvalgets underskrift samt revisionens påtegning til generalforsamlingens godkendelse.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Allan Nissen (Ønsker genvalg) Svend Aage Vad (Ønsker genvalg)

5. Valg af bestyrelsessuppleanter.

6. Valg af revisor.

7. Valg af revisorsuppleant.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være meddelt bestyrelsen skriftligt senest 1. februar forud for generalforsamlingens afholdelse.

Seneste blogindlæg

Se alle

ESK Hovedprøve 2021 26.-28. marts

Standkvarter Vissenbjerg Storkro Nu er det muligt at tilmelde sig prøverne på Hundeweb.dk Bestyrelsen håber på at vi til den tid har mulighed for at mødes lidt flere end 5 personer, for ellers er d

Betaling af kontingent for 2021

Kære medlem! Bestyrelsen ønsker Godt Nytår, og håber at du/I fortsat vil være medlem af klubben. Opkrævning af kontingent sendes pr. mail for at spare omkostninger til porto og girokort. Vi opfordr