• Engelsk Setter Klub

Indkaldelse til Generalforsamling

Engelsk Setter Klub I Danmark Indkalder til Generalforsamling på Vildbjerg Sports og kulturcenter Sports Alle 6, 7480 Vildbjerg fredag d. 1. april 2022 kl. 20.00


Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.


3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år, forsynet med forretningsudvalgets underskrift samt revisionens påtegning til generalforsamlingens godkendelse.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Line Clausen (Ønsker genvalg)

Klaus Olsen (Ønsker genvalg)

Kenneth Asmussen (Ønsker genvalg)


Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer afleveres skriftligt til sekretæren inden 1. februar


5. Valg af bestyrelsessuppleanter.

6. Valg af revisor.

7. Valg af revisorsuppleant.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være meddelt bestyrelsen skriftligt senest 1. februar forud for generalforsamlingens afholdelse

Seneste blogindlæg

Se alle

Kære medlem! Bestyrelsen ønsker Godt Nytår, og håber at du/I fortsat vil være medlem af klubben. Opkrævning af kontingent sendes pr. mail for at spare omkostninger til porto og girokort. Vi opfordrer