top of page

Her oplægget der blev præsenteret fra aktivitetsudvalget på ESKs generalforsamling.

Indledning

 • Arbejdet blev igangsat i forbindelse med ESK-generalforsamling i marts 2022

 • Idéen til mere målrettet at arbejde med markedsføring af den engelske setter og skabe en fælles målsætning for klubben, kommer fra Flemming Østergaard

 • Opfordring til bl.a. at undersøge hvordan klubben skal udvikle sig på den korte, mellemlange og lange bane.

Eksempelvis:

 • Hvordan man fastholder og gerne øger medlemstallet?

 • Hvad skal være klubbens kerneaktiviteter?

 • Skal vi fastholde vores prøver i deres nuværende form, eller skal der laves tilpasninger, der afspejler den jagtudøvelse der finder sted i dag?

 • Hvordan står det til med avlsarbejdet?


”ESK mod 2030 - med plads til alle” – kort gennemgang af arbejdet i 2022/23

 • Via klubbens hjemmeside og på Facebook blev der udsendt en opfordring til klubbens medlemmer om at komme med ideer og input til klubbens aktiviteter

 • Der kom meget lidt respons på opfordringen. Et enkelt medlem opfordrede til dialog omkring hvilke kvaliteter, der skal fokuseres på i avlsarbejdet

 • Der blev lavet en spørgeskemaundersøgelse for at blive klogere på, hvilke aktiviteter klubbens medlemmer synes er vigtigst at fokusere på, og om der er interesse for andre prøveformer. Der blev desuden spurgt ind til interessen for aktiviteter målrettet kvindelige medlemmer. Knap 30 medlemmer besvarede spørgeskemaet

 • På baggrund af spørgeskemaet producerede Aktivitetsudvalget et skriv til ESK-Bestyrelse med opfordring og idéer til at arbejde målrettet på at øge medlemstallet, og skabe et varieret tilbud til klubbens medlemmer med fokus på både at hverve nye medlemmer, og fastholde eksisterende medlemmer

I det nye år er Aktivitetsudvalgets forslag blevet diskuteret med Bestyrelsen. Den nuværende situation, hvor mange avlere oplever udfordringer med at få afsat deres hvalpe, har præget evalueringen af forslagene, så der fokuseres på at skabe bedre vilkår for at få afsat hvalpe.

Det har samtidig været nødvendigt at fokusere og prioritere forslagene, da det ikke er realistisk og økonomisk muligt at sætte alt i værk på én gang

Bestyrelsen og Aktivitetsudvalget foreslår at arbejde med fire tiltag beskrevet nedenfor


Aktiviteter

1. Opdrættermøde og opdrætteraktiviteter i ESK

 • Lave et Fællesmøde/workshop for opdrættere (og kommende opdrættere) i ESK, omkring deres vigtige rolle i forhold til hvalpetilgang, medlemskab og aktiviteter for hvalpekøbere. Hvad kan opdrættere og klubben gøre for at give hvalpekøbere en god start og skabe en varig tilknytning til klubben?

 • Klubben skal hjælpe opdrættere, der er interesseret i at lave et hvalpehold eller lave andre fællesaktiviteter, eks. med DKK-instruktør. Det er oplevelsen, at mange hvalpekøbere er interesserede i fælles hvalpetræning og at bevare kontakten til kuldsøskende

Første trin: Identificere et par tovholdere til at stå for mødet (form og indhold, tidspunkt, oplæg)


2. Øge synligheden af ESK og den engelske setter som brugshund blandt jægere

Første trin: Etablere et udvalgt, der vil arbejde på målrettet at hverve nye medlemmer eks. blandt jægere, der søger en brugshund.

 • Gode idéer til markedsføring efterlyses

 • Mulige fora: udstillinger, jagtmesser, dyrskuer, jagttegnshold, lokale jagtforeninger, elektroniske medier.

 • Hvordan kommer klubben i kontakt med (ny-)jægere?

 • Udarbejdning af præsentationsmateriale, artikel, video?

 • Hvor og hvornår skal det ske?


3. Klubbens hjemmeside og FB-aktiviteter

 • Hjemmesiden ’lægger linjen’ for klubben

 • Den skal fortælle historien om den engelske setter

 • Det skal være stedet, man kan opsøge information (eks. klubkalender, mentorordning, hvalpetilgang, info fra bestyrelsen, regelsæt, vigtige links osv.),

 • Den må gerne give gode tips til dressur, dele erfaringer fra rutinerede hundefører, hvordan lykkes man?

 • FB skal bruge til her-og-nu opslag, ”breaking news” og annoncering af aktiviteter, og evt. opfølgning på artikler i hunden

Formål: Give hjemmesiden et facelift, skabe øget aktivitet på denne samt på FB. Klubbens medlemmer skal aktivt bidrage til gode indslag begge medier

Næste trin: Etablere et udvalgt der vil gå ind i dette arbejde


4. Klubbens aktiviteter

 • Baggrund: Hvilke aktiviteter skal vi have i klubregi? Er der eks. behov for en mentorordning, introkurser, grunddressur, mere marktræning, apporteringstræning, fællesture eller noget helt andet? Hvilke aktiviteter skal der fokuseres på for at tiltrække/fastholde medlemmer?

 • Skal vi samarbejde med andre specialklubber for at afprøve nye initiativer?

Første trin: Etablere en arbejdsgruppe med fokus på aktiviteter i ESK


Aktivitetsudvalget opfordrer medlemmerne til at melde sig til én af arbejdsgrupperne, det kræver ikke bestemte forudsætninger at kunne være med. Men det er vigtigt vi udvikler klubben i fællesskab, da det er afgørende, at mange bidrager og engagerer sig for at skabe rammerne for ESK i fremtiden.

Seneste blogindlæg

Se alle

Kære medlemmer i ESK

Klubben har et stort lager af gamle årbøger, helt tilbage fra 1970’erne. Vi vil gerne nedbringe lageret, så klubben bevarer et mindre antal af hver årgang i et ESK arkiv. Hvis du gerne vil have supple

Comments


bottom of page