top of page

Regelsæt for ungdomskonkurrenceklassen

(UKK) i Engelsk Setter klub I Danmark

 

1. Hunden må på prøvedagen ikke være fyldt to år, undtaget er hunde som har opnået 1. præmie i unghundeklasse i Danmark samme forår som UKK afvikles.

 

2. Hunden skal have opnået 1. præmie i unghundeklasse. Hvis hunden i stedet har opnået 1. præmie i åben klasse, må hunden på prøvedagen ikke være fyldt to år.

 

3. Præmierne der kan anvendes, for deltagelse skal være vundet foråret året før, efteråret året før og om foråret det år hvor UKK afvikles.

 

4. En 1. præmie kan kun anvendes én gang, dvs. når man deltager i UKK er

præmien brugt og ved ny deltagelse skal en ny 1. præmie optjenes.

 

5. En hundeejer kan vælge at udskyde sin deltagelse i UKK, f.eks. en 1. præmie optjent i året, kan anvendes i år to, når forannævnte regler er overholdt.

 

6. UKK er åbent for alle Engelske Settere der overholder ovennævnte regler og som har opnået 1. præmie på markprøver hvor der forlanges par søg.

 

7. Det er en betingelse for deltagelse at ejeren er medlem af dennes nationale Engelsk Setter Klub eller medlem af Engelsk Setter Klub I Danmark

bottom of page