top of page
  • Forfatters billedeEngelsk Setter Klub

Vedtægtsændring

Hermed forslag til vedtægtsændringer, der vil blive fremlagt på kommende Generalforsamling.


Læs det gerne inden generalforsamlingen. Forslaget vil også blive trykt og uddelt på generalforsamlingen.


Medlemskab. §5

Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige

medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som

ikke er i kontingentrestance.

Ændres til

Stk 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben og som ikke er i kontingentrestance.

Klubben giver mulighed for, at medlemmerne kan tegne et husstandsmedlemsskab; dette medlemskab giver stemmeret til højst 2 af husstandens medlemmer.

Seneste blogindlæg

Se alle

Udstillingstidspunktet for Den engelske setter på udstillingen i Vissenbjerg 2023 er ændret til kl. ca. 11.00 Derfor afholder Engelsk Setter Klub ekstraordinær Generalforsamling kl. 10.00 umiddelbart

bottom of page