• Engelsk Setter Klub

Valg til bestyrelsen i ESK 2022

På valg er:


Line Clausen (Ønsker genvalg)

Klaus Olsen (Ønsker genvalg)

Kenneth Asmussen (Ønsker genvalg)


Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer afleveres skriftligt til sekretæren inden 1. februar offentliggøres umiddelbart herefter på klubbens hjemmeside.


Forslag sendes til:

Kenneth Asmussen

Lilleskovvej12

7130 Juelsminde

eller på mail til:

Mail: kennethasmussen@gmail.com

Seneste blogindlæg

Se alle

Kære medlem! Bestyrelsen ønsker Godt Nytår, og håber at du/I fortsat vil være medlem af klubben. Opkrævning af kontingent sendes pr. mail for at spare omkostninger til porto og girokort. Vi opfordrer

Engelsk Setter Klub I Danmark Indkalder til Generalforsamling på Vildbjerg Sports og kulturcenter Sports Alle 6, 7480 Vildbjerg fredag d. 1. april 2022 kl. 20.00 Dagsorden for den ordinære generalfors