• Engelsk Setter Klub

Opkrævning af kontingent

Kære medlem!

Bestyrelsen ønsker Godt Nytår, og håber at du/I fortsat vil være medlem af klubben.

Opkrævning af kontingent sendes pr. mail for at spare omkostninger til porto og girokort. Vi opfordrer til at tegne husstandsmedlemsskab så også jeres familiemedlemmer har stemmeret indenfor klubben, og for at støtte klubben på en nem måde. Husk at oplyse alle navne, og eventuelle ændringer i adresse, mail eller telefonnummer.

BETALINGSFRIST er 1. februar 2022

Kontingent for 2022 inkl. årbog er:

Enkeltmedlem Kr. 450,-

Husstand Kr. 475,-

B-medlem Kr. 250,-

Alle priser er i danske kroner (DKK).

Beløbet bedes betalt inden 01.02.22 til klubbens konto i Vestjysk Bank som har opkøbet Den Jyske Sparekasse):

Reg.nr.: 8210 Kontonr.: 0003308936

Mærk venligst indbetalingen med navn, adresse og hvilket medlemskab som ønskes.

Ved betaling/overførsel fra udlandet, bemærk ny Swift/BIC:

SWIFT/BIC: VEHODK22

IBAN: DK5082100003308936

Pga. høje bankgebyrer for modtagelse af overførsel fra udlandet, beder vi om at DKK 70,- lægges til betalingen.

ÅRBOG

Vor årbog som vi igen udgiver vil blive uddelt på vor hovedprøve som finder sted 1. – 3. april. De som ønsker den tilsendt vil blive belastet for fragt.

Årbogen er denne gang gratis for alle medlemmer.

NY HOVEDSPONSOR

Klubben har fået ny hovedsponsor: UNIQ Foods ApS. UNIQ yder vores medlemmer rabatter på produkter ved køb i deres webshop: www.uniqnordicgold.dk


En rabatkode for vores medlemmer er sendt ud på personligt mail/brev til medlemmer i forbindelse med opkrævning af kontingent for 2022.

Koden kan kun benyttes af klubbens medlemmer, og må ikke gives til andre. Koden kan fås hos kasserer.

For god ordens skyld, minder vi om at deltagelse i prøver med din Engelske Setter i regi af klubben eller SJD kræver at kontingent er betalt. Undtaget er deltagere fra udlandet som er medlem af hjemlandets raceklub.

For at have stemmeret på klubbens generalforsamling skal kontingent ligeledes være betalt, senest inden 1. marts. Det henvises til klubbens vedtægter som findes på hjemmesiden.

Engelsk Setter klub i Danmark ønsker at takke alle klubbens trofaste medlemmer for al god hjælp i 2021. Vi håber at alle også fremover vil være med til at arbejde for klubben til det bedste for vor race og vor klub.

På vegne af bestyrelsen i Engelsk Setter Klub i Danmark

Peer Vinding Clausen

Kasserer

Ravnsøvej 6

7200 Grindsted

Mobil: +45 40552723

Mail: pvc@vindingetco.dk

Seneste blogindlæg

Se alle

Engelsk Setter Klub I Danmark Indkalder til Generalforsamling på Vildbjerg Sports og kulturcenter Sports Alle 6, 7480 Vildbjerg fredag d. 1. april 2022 kl. 20.00 Dagsorden for den ordinære generalfors