top of page
  • Forfatters billedeEngelsk Setter Klub

Kritikker UKK Hovedprøven 2022

Først vil undertegnede gerne sige tak til Engelsk Setter klub i Danmark fordi de har valgt Anders Varming og undertegnede til at dømme fremtidens hunde i Engelsk Setter Klub – UKK

Vi havde 10 engelske Settere som alle var godt gående unghunde med en god stil.

Desværre måtte vi afvikle UKK konkurrencen uden vildt på terrænerne, vi fokuserede derfor på stil, søg og dressur på hundene. Efter at have afprøvet hundene i første runde, omprøvede vi 4 som vi gerne ville se en ekstra gang. Efter denne runde frasorterede vi 2 og prøvede de resterende 8 imod hinanden for sluttelig at have 7 hunde til matchning.

Kritikken er som følger:

Nr.1 Senjas Cuba Cocktail – slippes på vinterraps i modvind. Farten er høj og søget for det meste tilrettelagt på vinden med korrekte vendinger, stilen er smuk med højtbåret hoved og hale og en let galop. Kontakten til føreren er god. – 2.slip: søger atter i god stil, går ret frem i terrænet, forsvinder ind i løvtræshæk, agerhøne ses i luften. Cuba bliver her lidt svær at koble

Nr.2 Nordvestjydens Sam - slippes på vinterraps i modvind, farten er god til høj, søget for det meste veltilrettelagt, stilen er smuk når den søger kraftfuldt. Kontakten til føreren er god. -2.slip: slippes her med stort gående makker, vil her konkurrere og er vanskelig at dirigere- søger makkerhunden rigeligt.

Nr. 3 Aulumboens Vera – Slippes på vinterraps i modvind, farten er meget høj, søget for det meste veltilrettelagt, har dog en del forkerte vendinger i venstre side, stilen er smuk med højtbåret hoved og en let og fiksionsfri galop, kontakten til føreren er god og Vera er diriger bar. -2.slip: Vera søger her i høj klasse, har et par enkelte kovendinger i venstre side, makkerhund støder agerhøne lang fremme i terrænet, som Vera ikke lastes.

Nr.4 Østkystens Bob – slippes på vinterraps i modvind, farten er god til høj, søget veltilrettelagt med korrekte vendinger, stilen er god til smuk med højtbåret hoved og hale, samt en kraftig hanhundeaktion. Kontakten til føreren er god og den er velført. Bob viser momentvis interesse for makkerhunden. -2.slip: ved slippets start forsøger Bob at dominere makkerhunden. Vi stopper afprøvningen og Bob udgår.

Nr.5 Ureas Ice – slippes på vinterraps i skrå modvind, farten er meget høj, søget særdeles veltilrettelagt i store slag, dog med enkelte forkerte vendinger, stilen er god med højtbåret hoved og en langstrakt galop, halen føres hængende. Kontakten til føreren er særdeles god. -2.slip: slippes på vintersæd, der meldes stand, Ice har en land avance uden at påvise vildt.

Ice slippes med ny makker og søger meget stort med korrekte vendinger og en voldsom energi.

Nr.6 Aulumboens Martel – slippes på vinterraps i skrå modvind, farten er god, søget passende anlagt foran føreren, har en del forkerte vendinger, stilen er god til smuk med højtbåret hoved og en kraftfuld galop, lidt stikkende forbens-aktion. – 2.slip: Martel viser os her et skolet søg med enkelte forkerte vendinger, søger i godt samarbejde med sin fører. -3.slip: søger passende for sin fører, kigger tidvis efter makkerhunden, lidt kort forbens-aktion.

Nr. 7 Dreamzikas Akia – slippes på vinterraps i skrå modvind, farten er meget høj, søget noget åbent og egenrådigt, stilen smuk med hoved hale i og over ryglinje og en kraftfuld aktion. Kontakten til føreren er tidvis mangelfuld. -2.slip: anlægger et stort offensivt søg i smuk stil. Der er rimelig kontakt til føreren, en hund med et kæmpe potentiale. -3.slip: Akia fortsætter med et stort og offensivt søg i høj fart og smuk stil, en hund af kæmpe format.

Nr. 8 Nordvestjydens Sepp – slippes på vinterraps i skrå modvind, farten er god til høj, søget er passende og ganske velanlagt foran føreren, stilen er god til smuk, med højtbåret hoved og hale og en kraftfuld hanhunde galop. Kontakten til føreren er god og den er diriger bar, selv med en vanskelig makkerhund. -2.slip: Sepp søger her virkelig godt på bredden, helt til kant på marken, har en enkelt forkert vending, ligesom den slapper tidvis af.

Nr.9 Senjas Cava Blanc – slippes på vinterraps i modvind, farten er god, søget noget svingende, først bredt senere snævert, stilen er god med hoved i og over ryglinje, har lidt dryptud, galoppen er spændstig, kontakten til føreren er god. -2.slip: Cava Blanc er her i starten lidt makkerafhængig, efterfølgende bliver den noget egenrådig og må i dette hårde selskab forlade konkurrencen.

Nr.10 Flight – slippes i vinterraps i modvind, farten er god, søget er præget af lidt makkerfiksering og flere forkerte vendinger, stilen er god med højbårent hoved og hale, det ville pynte med lidt stræk i galoppen. – 2.slip: Flight viser os her et tidvist godt søg, er lidt makkerafhængig, opnår stand som den dog selv løser.

I dette stærke selskab må Flight forlade os.


Efter afprøvning havde vi således 7 hunde tilbage og rangerede dem som følger:

1. Dreamzikas Akia

2. Aulumboens Vera

3. Nordvestjydens Sepp

4. Ureas Ice

5. Senjas Cuba Cocktail

6. Aulumboens Martel

7. Nordvestjydens Sam


1.slip: Sam og Martel

Martel søger passende stort i god kontakt til fører. Sam vender bagud i terrænet.

Martel over Sam

2.slip: Martel og Cuba Cocktail.

Cuba søger her offensivt i store slag foran sin fører. Martel er nu tydeligt hæmmet i sin forbens aktion og bliver meget kort i galoppen (skadet).

Cuba over Martel

3.slip: Cuba og Ice

2 formatmæssige store hunde som begge er virkelig godt gående, men stilmæssigt ligger Cuba over Ice.

Cuba over Ice

4.slip: Cuba og Nordvestjydens Sepp

Cuba kommer her til kort overfor en stort gående makker. Sepp søger her fra kant til kant på marken med korrekte vendinger.

Sepp over Cuba

5.slip: Sepp og Aulumboens Vera

Sepp søger koncentreret foran sin fører men må se sig slået af en større gående makker. Vera søger forbilledligt i brede slag med korrekte vendinger foran sin fører.

Vera over Sepp.


Finale:

Aulumboens Vera og Dreamzikas Akia

Akia søger flot og offensivt for sin fører i kolossalt brede slag. Ved koblingsordre bliver den svær at kontakte. Vera søger flot for sin fører i brede slag med korrekte vendinger. Vera over Akia.

Motivering:

5.V Ureas Ice – En veldresseret hund af et kæmpe format som stilmæssigt ligger under de foran placerede

4.V Senjas Cuba Cocktail – En stort gående hund der dressurmæssigt ligger på kanten.

3.V Nordvestjydens Sepp - En veldresseret hanhund der er velskolet og samarbejdsvillig.

2.V Dreamzikas Akia - En hund af et kæmpe format hvor dressuren betinger placeringen.

1.V Aulumboens Vera ejer Anders Nielsen – En hund af et særdeles stort format, der hele tiden jagter for sin fører i høj fart og smuk stil, en værdig første vinder UKK 2022 i Engelsk Setter klub


Til slut endnu en gang tak. Ordførende dommer Flemming Fuglede Jørgensen

Seneste blogindlæg

Se alle

Udstillingstidspunktet for Den engelske setter på udstillingen i Vissenbjerg 2023 er ændret til kl. ca. 11.00 Derfor afholder Engelsk Setter Klub ekstraordinær Generalforsamling kl. 10.00 umiddelbart

bottom of page