• Engelsk Setter Klub

Kontingent for 2020

Kære medlem!


Bestyrelsen ønsker Godt Nytår, og håber at du/I fortsat vil være medlem af klubben.

Opkrævning af kontingent sendes pr. mail for at spare omkostninger til porto og girokort.  Vi opfordrer til at tegne husstandsmedlemsskab så også jeres familiemedlemmer har stemmeret indenfor klubben, og for at støtte klubben på en nem måde.  Husk at oplyse navne.

Hvis nogen har ny mailadresse el.l. som ikke er oplyst til kassereren, vil han gerne have en mail om dette.


BETALINGSFRIST er 1. februar 2020


Kontingent for 2020 er:

Enkeltmedlem                            Kr. 450,-

Husstand                         Kr. 475,-

B-medlem                                   Kr. 250,-


Alle priser er i danske kroner (DKK).


Beløbet bedes betalt inden 01.02.20 til klubbens konto i Den jyske Sparekasse:

Reg.nr.: 8210  Kontonr.: 0003308936

Mærk venligst indbetalingen med navn, adresse og hvilket medlemskab som ønskes.

Ved betaling/overførsel fra udlandet:

SWIFT/BIC: JYSPDK2G

IBAN: DK5082100003308936

Pga. høje gebyrer for modtagelse af overførsel fra udlandet, beder vi om at DKK 50,- lægges til betalingen.


For god ordens skyld, minder vi om at deltagelse i prøver med din Engelske Setter i regi af klubben eller SJD kræver at kontingent er betalt.  Undtaget er deltagere fra udlandet som er medlem i hjemlandets raceklub.


For at have stemmeret på klubbens generalforsamling skal kontingent ligeledes være betalt, senest inden 1. marts. Det henvises til klubbens vedtægter som findes på hjemmesiden.

Vi har fremdeles nogle eksemplarer af klubbens store 100 års jubilæumsbog og jubilæumsplatten til salg. Bogen koster Kr. 350,- og platten Kr. 190,-. Disse kan bestilles på mail til kassereren. 

Porto kommer i tillæg hvis de skal sendes, og oplyses ved henvendelse.


Engelsk Setter klub i Danmark ønsker at takke alle klubbens trofaste medlemmer for god hjælp i 2019.   Vi håber at alle også fremover vil være med til at arbejde for klubben til det bedste for vor race og vor klub.


På vegne af bestyrelsen i Engelsk Setter Klub i Danmark

Peer Vinding Clausen

Kasserer

Mobil: +45 40552723

Mail: pvc@vindingetco.dk