• Engelsk Setter Klub

Klubweekend med DGSK & DISK

Årets familieweekend arrangeret af DGSK er vel overstået og igen i år har den budt på gode oplevelser i godt selskab. I løbet af weekenden afholdt repræsentanter fra DGSK’s ESK’s og DISK’s bestyrelser et møde for at drøfte fremtiden for arrangementet.


Grundet succesen og den brede tilslutning fra medlemmer af de tre Setter klubber blev det besluttet at weekenden fremover afholdes i fællesskab mellem ESK, DISK og DGSK.


De tre klubber stiller med en repræsentant hver i et udvalg. Udvalget har ansvaret for planlægning og afholdelse af arrangementet og det økonomiske ansvar deles ligeligt mellem de tre klubber. Ved et eventuelt overskud er det op til de tre klubbers bestyrelse at afgøre hvorledes dette anvendes og klubberne hæfter solidarisk ved et eventuelt underskud.

Bestyrelsernes repræsentanter har udpeget Anne Eliasen fra DGSK til at sammensætte et udvalg for næste års Setterdage og det er allerede nu besluttet at afholde dagene i Rødhus klit igen  - i weekenden fra den 31. juli til 2 august 2020.


Vel mødt i 2020

DGSK, ESK og DISK