top of page
  • Forfatters billedeEngelsk Setter Klub

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling

Engelsk Setter Klub I Danmark Indkalder til ekstraordinær Generalforsamling i forbindelse med udstillingen i Vissenbjerg Søndag d. 11. juni kl. 10.00

Adresse: Idrætsvej 3 - 5492 Vissenbjerg


Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:


  1. Valg af dirigent

  2. Forslag til vedtægtsændring, (se nedenfor)

Medlemskab. §5

Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er I kontingentrestance.


Ændres til

Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben og som ikke er i kontingentrestance.

Klubben giver mulighed for, at medlemmerne kan tegne et husstandsmedlemsskab; dette medlemskab giver stemmeret til højst 2 af husstandens medlemmer.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Seneste blogindlæg

Se alle

Udstillingstidspunktet for Den engelske setter på udstillingen i Vissenbjerg 2023 er ændret til kl. ca. 11.00 Derfor afholder Engelsk Setter Klub ekstraordinær Generalforsamling kl. 10.00 umiddelbart

bottom of page