• Engelsk Setter Klub

Deadlines til magasinet Jagthunden

Kære allesammen


Hvis man har informationer, artikler, eller andet, man gere vil have i "Jagthunden" er deadlines for resten af 2020 som nedenstående.


Tina og Arne Larsen gør et stort stykke arbejde med at samle info til vores sider i bladet, så bak gerne op om deres store arbejde.


Alle er velkommen til at komme med små og store anekdoter om vores hunde til bladet.


Deadlines for resten af 2020 er:

03.07, 03.09 og 02.11.

Vi skal helst have materialet et par dage inden, for at kunne bearbejde tekstformat og opsætning.