top of page

Engelsk Setter klub i Danmark

Engelsk Setter Klub der blev stiftet i 1918, er en landsdækkende klub med ca. 400 medlemmer.

 

Klubben ledes af en bestyrelse, inden for hvilken der er nedsat forretningsudvalg, avls- og registreringsudvalg, årbogsudvalg og PR- og sponsorudvalg m.fl. Klubben har overenskomst med Dansk Kennel Klub (DKK), og er tilsluttet Fællesrepræsentationen for specialklubber for stående jagthunde i Danmark (SJD). Tilslutningen til sidstnævnte betyder, at vore medlemmer modtager bladet "Jagthunden", hvor hver specialklub har sin egen rubrik, ud over spalteplads til fælles aktiviteter i SJD, artikler, annoncer m.v.

 

"Årets gang i Engelsk Setter klub"

Den årlige aktivitetskalender ser således ud: I januar og februar afholdes landsdelsvise medlemsmøder, hvor der drøftes forskellige emner vedrørende den engelske setter og jagthundesporten.

I marts og april afholdes forårsmarkprøver i SJD og Danmarks Jægerforbunds (DJ) regi for ungdoms- og åben klasse.

Dansk Kennel Klub afholder forårsvinderprøver – med en afsluttende mesterskabsprøve.

 

Engelsk Setter klubs Hovedprøve

Normalt afholder ESK sin hovedprøve i en weekend omkring 1. april, denne afvikles over 3 dage.

Fredag aften afholdes den ordinære generalforsamling.

Fredag og lørdag markprøve for ungdoms- åbenklasse. Vinderklassen starter lørdag.

Lørdag aften er der festmiddag med efterfølgende dans.

Søndag formiddag er der matchning i ungdomskonkurrenceklasse for alle unghunde med 1. præmie på anerkendt markprøve, samt 2. heat i vinderklasse.

Søndag eftermiddag er der afsluttende heat i vinderklasse og afslutning på prøven med overrækkelse af præmier og pokaler.

 

Hovedprøven, der er et af vore mest traditionsrige arrangementer har normalt deltagelse af ca. 150 hunde på markprøve. Her har man mulighed for at danne sig et godt billede af, hvad medlemskab i ESK byder på, så dette er "stedet" at møde med sin hund.

 

Udstilling

I maj/juni måned afholdes SJD's udstilling på Fyn, som er jagthundesportens primære udstilling.

Her ud over afholder DKK løbende gennem året internationale udstillinger.

 

"Setterdagen" afvikles landsdelsvis i juli og august måned, hvor der ud over hyggeligt sammenvær for hele familien, og snak om vore firbenede venner. Der er mulighed for at deltage i den obligatoriske apporteringsprøve, der skal være bestået for senere at kunne deltage i brugsklasserne og efterårsvinderprøverne med sin hund.

 

I september arrangerer SJD og DJ efterårsmarkprøver for ungdoms- og åben klasse.

 

Dansk Jagthunde Derby, som arrangeres af den selvejende institution for de engelske hunde, afholdes for hunde der fylder to år i det kalenderår, hvori det aktuelle derby afvikles. Husk - at din hund skal være tilmeldt inden den fylder 1 år.

 

I oktober afvikler DKK sine brugsklasser for hunde med bestået apporteringsprøve. Ligeledes afvikles der 5 vinderklasser - i SJD, DKK og DJ regi, samt en efterårsvinderklasse af hver af specialklubberne. Vinderen fra specialklubbernes vinderklasse samt 20 hunde fra de øvrige fem vinderklasser, udregnet efter forholdstal i relation til deltagende hunde, kvalificerer sig til årets fornemste prøve - nemlig Danmarksmesterskabet (DM) - der afvikles den efterfølgende weekend.

 

Primo oktober slutter vore fælles aktiviteter, da vore medlemmer nu er midt i jagtsæsonen. Her skal det vise sig om arbejdet med vore hunde har resulteret i effektive og lydige jagthunde.

 

I forbindelse med kontingentbetaling i januar måned har man mulighed for at bestille klubbens årbog. Dette opslagsværk, hvori vi har samlet alle årets aktiviteter, har været udgivet siden klubbens start i 1918. Heri finder du alle de oplysninger du som medlem af ESK vil have interesse i.

Det kan derfor stærkt anbefales at købe denne årbog.

Som det ses af ovennævnte program, sker der noget det meste af året, hvilket stiller krav til at man arbejder med sin engelske setter for at være klar til at deltage i de forskellige aktiviteter. Gør man det, og gør man det rigtigt - så får man netop den fremragende hund, man ønsker sig. Men der skal træning og konsekvens til. En velafrettet og velafbalanceret hund, der vil og kan "vise sig frem" på både udstilling og mark, er flere længder foran "distancerytteren".

 

Har du spørgsmål til vore aktiviteter, eller arbejdet med den engelske setter, er du velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen. Vi vil være dig behjælpelig med råd og vejledning, samt henvisning til lokale aktiviteter såsom dressurkurser m.v.

bottom of page